Uusia näköaloja kiinteistö- ja rakennusalalle - Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA käynnistyy marraskuussa

Kiinteistö- ja rakennusala saa vihdoinkin toimialalle räätälöidyn EMBA –koulutusohjelman.

Se on sisällökäs yhdistelmä toimialan ja akateemisen tutkimuksen huippuosaamista Suomessa. Rajoja rikkovana toteutuksena se tarjoaa uusia näköaloja niin itse rakentamiseen kuin kiinteistö- ja kaupunkikehitykseen.

”On erittäin mielenkiintoista yhdistää johtamisen sekä alue- ja kaupunkikehityksen tutkimus kiinteistö- ja rakennusalalle. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia koko toimialan kehitykseen ja osaamisen monipuolistamiseen. Odotan jo innolla erilaisten toimintakulttuurien vuoropuhelua, raikkaita ryhmäkeskusteluja ja yllättäviä kehittämisajatuksia”, ennakoi ohjelman johtaja, professori Markku Sotarauta.

Kiinteistö- ja rakennusalan oma EMBA –koulutusohjelma mahdollistui, kun Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko yhdistivät osaamisensa ja sopivat yhteistyöstä.

”Löysimme nopeasti yhteisen sävelen ohjelman tarpeesta ja sisällöstä sekä yhteistyömme muodoista ja rooleista. Kun lisäksi yksikköjemme joustavat toimintakulttuurit olivat samanlaiset ja henkilökemia toimi, niin ensimmäinen 3-vuotinen kurssi alkaa jo tämän vuoden marraskuussa”, kertovat toimitusjohtaja Jarno Tuimala Kiinkosta ja kehitysjohtaja Harri Talonen tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosista. 

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive Master of Business Administration -ohjelma (KiRa EMBA) on 80 opintopisteen kokonaisuus. Koulutus­ohjelman tavoitteena on kehittää ja ylläpitää korkean tason strategista johtamisosaamista. Se koostuu mm. 25 lähiopetuspäivästä, valinnaisista opinnoista, ulkomaan opintomatkasta ja kehittämistyöstä. Sisällöllisinä teemoina ovat menestyvä liiketoiminta muuttuvassa toimintaympäristössä, asiakaslähtöisyys strategia-ajattelun ytimenä, toimittajasuhteiden, verkostojen ja prosessien johtaminen, tietointensiivisen organisaation johtaminen, henkilöiden, ryhmien ja organisaatioiden johtaminen, johtajan henkilökohtainen kehittyminen sekä työympäristöjen kehittäminen

Lisätietoja:

Marjukka Kuutti

koulutuspäällikkö

050 536 8128

marjukka.kuutti@uta.fi   

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Jarno Tuimala

toimitusjohtaja

040 7265346

jarno.tuimala@kiinko.fi

Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko

Lue lisää koulutusohjelmasta:

www.kiinko.fi/emba