Pedagoginen strategia tukee Kiinkon edelläkävijyyttä

Kiinkon on jatkuvasti päivitettävä omaa osaamistaan varmistaaksemme paikkamme edelläkävijänä kiinteistöalan kouluttajana.

Uusia välineitä oppimisen ja opettamisen tueksi on kehitettävä koko ajan. Tulevaisuuden oppimisympäristöt ovat sulautuvia. Niissä yhdistyvät erilaiset tilat ja palvelut, kontaktiopetus ja verkkopohjaiset työskentely- ja oppimisalustat.

Pedagoginen strategia kertoo sidosryhmille Kiinkon päämääristä ja lähtökohdista. Se ohjaa opetuksen kehittämistä yhteistyössä oppilaitoksen johdon, työelämän, kouluttajien ja opiskelijoiden kanssa – varmistaen yhtenäisen käsityksen opetuksesta ja oppimisesta.

Pedagogisen kehittämisen vision ohella strategia linjaa ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämistä, ohjausta ja arviointia. Kiinkon roolia ammatillisena erikoisoppilaitoksena tarkastellaan niin verkko-, virtuaali- kuin työssä oppimisen näkökulmista. Jos haluat tietää aiheesta enemmän, ota yhteyttä verkkokoulutusasiantuntijaamme Virpi Slotteen tai lue lisää:

Kiinkon Pedagoginen strategia »