Kuntotutkija –vaativuusluokitus kirjattava lakiin

Kosteus- ja Hometalkoiden työryhmien asiantuntijat esittivät 5.12. Ympäristöministeriölle toimenpide-ehdotuksen Kuntotutkija -vaativuusluokituksen kirjaamisesta lakiin ja sitä seuraaviin säädöksiin.

Asiantuntijoiden mukaan vain lakisääteisellä pätevyyskoulutuksella voidaan taata kosteus- ja homevauriokorjausprosessin onnistuminen. Vapaaehtoisien pätevyyksien kouluttamiseen ja kouluttautumisiin ei riitä varoja eikä mielenkiintoa.

Rakennusten omistajien tulee voida luottaa valitsemiensa kuntotutkijoiden osaamiseen. ­Kuntotutkijan pätevyyden puute rikkoo koko korjausprosessin arvoketjun; On mahdoton suunnitella vauriokorjausmenetelmää sekä korjata, mikäli käytettävissä ei ole luotettavia ja ammattitaitoisesti todettuja lähtötietoja. Huonosti tutkittu kohde on myös huonosti korjattu. (Kosteus- ja homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä 2011, diplomityö, Paavo Kero).

Kosteus- ja hometalkoisiin on osallistunut viimeisen kahden vuoden aikana noin 120 asiantuntijaa eri järjestöistä, yrityksistä, oppi- ja tutkimuslaitoksista sekä viranomaisorganisaatioista. Talkoiden tarkoitus on löytää keinoja kosteus- ja homeongelmien sekä niistä aiheutuvien inhimillisten sekä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

.