Koulutuksella 30% lisää vaikuttavuutta työhön ja palkkaan

Kiinko kehittää toimintaansa aktiivisesti asiakaspalautteiden ja tutkimusten avulla. Tutkimus- ja kehitystoimintamme koostuu sekä koulutuksiin, asiakkuuksiin, liiketoimintaan, osaamiseen että koulutusten vaikuttavuuteen liittyvistä kyselyistä ja kehitysprojekteista.

 Tutkimusten kohderyhmiin kuuluvat kaikki liiketoimintaympäristöömme linkittyvät tahot.

Hyvästä parempaan

Esimerkiksi sidosryhmätutkimuksemme mukaan Kiinkon koulutukset vaikuttavat opiskelijoittemme arkeen selkeästi: 30% koki saaneensa monipuolisempia työtehtäviä ja myös 30% koki palkkakehityksensä aiempaa paremmaksi. Jopa 60% suunnitteli uutta koulutusta. – Yksittäisen tutkimuksen tulokset antavat Kiinkon toiminnoille suunnan ja kehityspohjan. Hyvästä kohti vielä parempaa vaatii jatkuvaa tutkimusta, mittausta, kehittämistä ja uusiutumista.

Kiinko – Alan parhaaksi

Tarkoituksemme on pyrkiä yhä korkeammalle. Koko alan toiminnan laatu ja sen jatkuva kehittäminen toimivat työmme päämoottoreina. Kiinkon slogan ”Alan parhaaksi” – merkitsee meille kiinteistö- ja rakennusalan parhaaksi tapahtuvaa koulutustoimintaa, ja yksilötasolla päätöstä: Alan parhaaksi.

Kiinko tutkii, kehittää, nostaa koulutusten vaikuttavuutta.