Kiinteistöliiketoiminnan sanaston 2. laitos julkaistu

Vuoden 2011 alussa käynnistettiin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n aloitteesta sanastohanke, jonka tarkoituksena oli päivittää ja täydentää vuonna 2001 julkaistu Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, jotta alalle saataisiin viime vuosien muutokset kattava ajantasainen sanastokokonaisuus.

Projektin tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä kiinteistöliiketoimintaan liittyviä käsitteitä. Sanastoon sisältyvät määritelmät ja huomautuksen laadittiin suomeksi ja käännettiin englanniksi, jotta sanasto helpottaisi ja yhtenäistäisi alaa koskevaa viestintää niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille alan toimijoille ja osapuolille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa sekä asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä viestintää.

Sanasto sisältää 127 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu sekä suomen- että englanninkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuva kustakin aihealueesta.

Sanaston alkuosa sisältää pääosin samoja käsitteitä kuin vuonna 2001 julkaistu sanasto, mutta joidenkin aiemmin julkaistujen käsitteiden määritelmiä ja termejä on muokattu. Julkaisun loppuosaan on lisätty uusia käsitteitä, joiden aiheina ovat kiinteistösijoittaminen, ympäristö- ja energiatehokkuus sekä kiinteistöpalvelut. Sanaston keskeisenä lähteenä on käytetty Kiinteistötalouden instituutin KTI:n vuonna 2001 julkaisemaa Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet -käsiteluetteloa.

Projektia koordinoi RAKLI ry ja Kiinko on ollut Raklin ohella toinen projektin päärahoittajista. Terminologinen työ tehtiin Sanastokeskus TSK:ssa. Kiinteistöliiketoiminnan sanaston laatineeseen työryhmään kuuluivat:

Pia Gramen, Kiinteistöpalvelut ry
Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy (1.5.2011 alkaen)
Satu Kankaala, KTI Kiinteistötieto Oy (1.5.2011 asti)
Juho Kess, RAKLI
Helena Kinnunen, RAKLI
Tuula Kuoppala, Sanastokeskus TSK
Jotta sanasto edustaisi alan näkemystä mahdollisimman laajasti, perustettiin hankkeelle lisäksi ohjausryhmä, johon kuuluivat:
Ritva Bergström, Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy
Johanna Hede, Nokia Asset Management Oy
Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Vesa Immonen, Kiinteistö-Tapiola Oy
Keijo Kaivanto, Kiinko
Marja Mäki-Lohiluoma, Varma
Mikko Salla, Newsec
Kaarina Tanskanen, Puolustushallinnon rakennuslaitos
Ritva Toure, Puolustushallinnon rakennuslaitos
Petri Turku, Senaatti-kiinteistöt
Eero Utunen, Espoon kaupunki
Mika Valtonen, Ovenia
Jouko Viinamäki, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

Ohjausryhmässä edustetut organisaatiot rahoittivat sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn, kuitenkin siten, että Kiinteistöalan Koulutussäätiö toimi päärahoittajana.
Sanastokeskus TSK on koordinoinut sanaston englanninkielisen osuuden laatimista. Julkaisun tallennus- ja muokkaustekniikasta vastasi Sanastokeskus TSK:n IT-suunnittelija Saku Seppälä.