Kiinko jakoi tutkimusmäärärahoja ja stipendejä kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimukseen

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut vuonna 2011 tutkimusmäärärahoja ja stipendejä ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö on jakanut vuonna 2011 tutkimusmäärärahoja ja stipendejä ajankohtaisiin kiinteistö- ja rakentamisalan tutkimuksiin sekä korkeakoulujen opinnäytetöihin yhteensä 62 000 euroa (stipendeinä 12 000 euroa ja tutkimusmäärärahoina 50 000 euroa). Tutkimusten taso on korkea ja aiheiden käsittely osoittaa innovatiivista tutkimusotetta. Määrärahojen ja stipendien saajat on julkaistu Kiinkon internetsivuilla kohdassa Stipendit ja tutkimusmäärärahat.