Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille - avoimuus, ennakoitavuus ja yhdenvertaisuus peruskivinä

Kiinteistöliitto ja AKHA julkaisevat 11.1.2011 Hyvä hallintotapasuosituksen, joka täydentää taloyhtiöiden lakisääteisiä menettelyjä ja toimintatapoja, selkiyttää toimijoiden rooleja ja lisää hallinnon ennakoitavuutta ja avoimuutta. Tämä on tärkeää uuden asunto-osakeyhtiölain nostatettua kiivastakin keskustelua taloyhtiöiden ja isännöinnin toiminnasta.

Asunto-osakeyhtiöiden toiminta poikkeaa oleellisesti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tavoitteista, eivätkä yritysten käyttämät Corporate Governance -mallit sovellu sellaisinaan taloyhtiöille. Taloyhtiöissä tarvitaan myös eettisiä ohjeita ja periaatteita, jotka täydentävät lakeja ja ohjaavat laissa asetettua vähimmäistasoa parempaan toimintaan.

Taloyhtiöissä hyvän hallintotavan noudattaminen on erityisen tärkeää, koska hallitus ja osakkeenomistajat ovat ns. maallikoita. Oma asunto on useimmille elämän suurin sijoitus, jonka arvon säilymisestä vastaavat hallitus ja isännöitsijä. Hyvä hallintotapa takaa osakkaiden oikeuksien toteutumisen ja toimijoiden roolien selkeän määrittelyn. Osaava hallitus ajaa kaikkien osakkaiden yhteistä etua.

Kiinteistöliitto ja AKHA ovat valmistelleet erityisesti taloyhtiöille soveltuvan Hyvä hallintotapasuosituksen. Hyvään hallintotapaan kuuluu asunto-osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu, heidän oikeuksiensa suojeleminen ja rohkaiseminen hallinnossa toimimiseen. Suositus ohjaa myös taloudellisten tietojen oikea-aikaiseen ja tarkkaan raportointiin. Lisäksi Hyvä hallintotapa pureutuu johdon ohjaus- ja valvontatehtäviin. Hyvä hallintotapasuositus täydentää lakisääteisiä menettelyjä ja toimintatapoja sekä lisää taloyhtiön hallinnon ennakoitavuutta ja avoimuutta.

Hyvä hallintotapa käsitellään taloyhtiön yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat vaikuttaa siihen ja sitoutua sen sisältöön. Kiinteistöliiton ja AKHAn julkaisemassa suosituksessa on omat kohtansa koskien taloyhtiön yhtiökokousta, hallitusta, isännöitsijää, riskienhallintaa, tilin- ja toiminnantarkastusta, strategiaa sekä osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä. 

Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille

Lisätietoja

-  Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen, puh. 050 5511 295, harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi

-  AKHAn puheenjohtaja Ben Grass, puh. 0400 601 501, ben.grass@kolumbus.fi

-  AKHAn asiamies Keijo Kaivanto, puh. 0400 432 598, keijo.kaivanto@kiinko.fi

Taustatietoa

Suomessa on yli 80 000 asunto-osakeyhtiötä, joissa toimii yhteensä yli 250 000 hallituksen jäsentä ja asunto-osakkeen omistajia vielä enemmän.

Yli 2 miljoonaa suomalaista asuu taloyhtiöissä ja useimmat asuntojen omistajista ovat tehneet oman elämänsä suurimman sijoituksen näiden talojen osakkeisiin. Siksi on erittäin tärkeää miten taloyhtiöt toimivat. Onneksi asunto-osakkaat voivat itse päättää keiden osaamiseen he luottavat asumispalvelujensa tuottajina ja asunto-omaisuutensa turvaajina.

Taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämiseksi Kiinteistöliitto ja AKHA ovat vuodesta 2009 toimineet yhteistyössä tavoitteena hallitustyöskentelyn edellytysten parantaminen ja hyvän hallintotavan edistäminen.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyn osaamisverkosto, jonka tavoitteenamme on lisätä hallitustyön arvostusta ja parantaa sen tuloksia kehittämällä osaamista. AKHA ylläpitää asiantuntijarekisteriä hallitustyöskentelyn asiantuntijoista, joita se välittää avustamaan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksia sekä tarvittaessa osallistumaan hallitustyöskentelyyn.

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio, joka kokoaa yhteen asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, asuinvuokratalojen omistajat sekä vuokranantajat. Jäsentaloja Kiinteistöliitossa on yli 20 000 ja liitto jäsenjärjestöineen on koko Suomen kattava taloyhtiöiden etu- ja palvelujärjestö. Kiinteistöliitto pyrkii siihen, että ihmisillä olisi viihtyisiä ja turvallisia koteja.