Ammattikorkeakoulutasoiset opintopolut isännöintiin ja kiinteistönvälitykseen

Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyö käynnistyy. Tavoitteena on tarjota Haaga-Helian liiketalouden tradenomiopiskelijoille isännöinnin ja kiinteistön johtamisen sekä kiinteistönvälityksen opintopolut. Koulutukseen liittyvien harjoittelupaikkojen tarjoaminen antaa alan yrityksille merkittävän kanavan rekrytoida osaavaa henkilökuntaa.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu solmivat 29.1.2007 yhteistyösopimuksen. Yhteistyön avulla on tarkoitus saada nuoria henkilöitä turvaamaan alan kehittymistä sekä luomaan uusia innovaatioita suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Tavoitteena on luoda nuorille väylä tutustua kiinteistöalaan ja työllistyä kiinteistöalalle harjoittelupaikkojen avulla.

Liiketalouden koulutusohjelmaan (tradenomi) suunnitellaan Koulutussäätiön ja Haaga-Helian yhteistyönä opintokokonaisuuksia joiden avulla opiskelija saa tarvittavat tiedot ja taidot, jotta hänellä työharjoittelun kautta olisi valmiudet työllistyä isännöinti- tai kiinteistönvälitysyrityksiin.

Koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän kykenee soveltamaan teoriatietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittämään toimintaedellytyksiä parantavia liiketaloudellisia ratkaisumalleja. Hänellä on vahva ja alalle sopiva menetelmällinen osaaminen sekä hyvät tiedonhankinta ja -jalostamistaidot. Opiskelijasta kasvaa palveluhenkinen toimija, jolla on perusvalmiudet työskennellä isännöinnin ja kiinteistön johtamisen tai kiinteistönvälityksen asiantuntijatehtävissä.

Alan opintojen myötä opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys elinkeinoelämän vaatimasta liiketapaosaamisesta ja tarvittavista ongelmanratkaisutaidoista. Opetuksessa korostetaan oikeaa asennetta, erityisesti yrittäjähenkisyyttä ja palveluhenkisyyttä.

Tradenomiopinnot kestävät n. 3,5 vuotta. Opintojen kokonaisopintopistemäärä on 210, missä 1 opintopiste vastaa 25-30 opiskelijan työtuntia. Koulutusohjelmaa koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, isännöinnin ja kiinteistön johtamisen tai kiinteistönvälityksen suuntautumisopinnoista, opinnäytetyöstä ja suuntautumisopintoihin liittyvästä alan työharjoittelusta. Suuntautumisopintojen opettajina toimivat alan asiantuntijat joiden kanssa Kiinteistöalan Koulutussäätiö on verkostoitunut.

Opintoihin liittyvästä työharjoittelusta järjestetään 7.5.2007 infotilaisuus alan yrityksille. On tärkeää, että alan yritykset tukevat alan uuden ammattikorkeakoulutasoisten opintolinjojen onnistumista tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan uusista opintolinjoista ja niihin liittyvästä työharjoittelusta. Isännöinnin ja kiinteistön johtamisen infotilaisuus järjestetään 7.5. klo 12.30 alkaen ja kiinteistönvälityksen infotilaisuus klo 14.30 alkaen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä. Ilmoittautumiset infotilaisuuteen Kiinteistöalan Koulutussäätiöön koulutussihteeri Tiia Gerasimoffille viimeistään 2.5.2007, puh. (09) 3509 2954 tai tiia.gerasimoff@kiinko.fi.

Lisätietoja Kiinteistöalan Koulutussäätiössä antavat isännöinnin ja kiinteistön johtamisen opintojen osalta koulutusjohtaja Liisa Kallio, puh. (09) 3509 2911 ja kiinteistönvälityksen opintojen osalta koulutusjohtaja Pekka Holopainen, puh. (09) 3509 2914.