På svenska

Kiinko på svenska

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy

är grundat år 1978. Koulutuskeskus (Utbildningscentralen) arrangerar ca 120 utbildnings- och träningstillfällen med ca 3100 deltagare. En femtedel av utbildningskurserna är skräddarsydda för företag eller abonnerade.

Koulutuskeskus har ca 250 experter inom olika områden som lärare. Koulutuskeskus verksamhetsidé är att vara det ledande samfundet, som erbjuder aktualitetsutbildning för fastighetsbranschen.

Koulutuskeskus tillhandahåller kurser, seminarier och abonnemangsutbildning för branschen. Utbildningsverksamheten består av fortsättningsutbildning, omskolning och abonnemangsutbildning. Därutöver tillhandahåller Koulutuskeskus konsultering och rekryteringstjänster, utövar forskning och förläggarverksamhet inom branschen samt arrangerar företagsutbildning med anknytning till branschen.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö

 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö (Fastighetsbranschens Utbildningsstiftelse) grundades år 1989 och den egentliga verksamheten inleddes i början av år 1990.
Stiftelsens verksamhet är allmännyttig. Sedan början av 1993 har Utbildningsstiftelsens Yrkesläroanstalt, ett av Utbildningsstyrelsen övervakat riksomfattande specialläroverk, svarat för utbildningsverksamheten. Denna ställning innebär att läroverkets examensutbildning är en del av det officiella utbildningssystemet och att vissa utbildningsprogram åtnjuter vuxenutbildningsstöd.

Läroverket får också statsstöd för utveckling av utbildningsverksamheten.

Stiftelsens examensutbildning samlar årligen ca 2600 deltagare, som avlägger cirka 11500 studieveckor. Stiftelsens lärarkår omfattar cirka 190 experter från olika branscher.

Utbildningsstiftelsen upprätthåller det riksomfattande yrkesläroverket och anordnar examensutbildning från ledar- till utförandenivå. Detta sker genom att tillhandahålla långfristiga kurser, examen, yrkesexamen samt studiemoduler för andra offentliga och privata läroanstalter, för yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Utbildningsverksamheten är huvudsakligen tilläggsutbildning för vuxna, men också utbildning för ungdomar tillhandahålls på nämnda sätt. Läroanstalten erbjuder dessutom konsultering, utövar forskning och förläggarverksamhet inom branschen samt anordnar annan företagsutbild-ning med anknytning till branschen.

Genom all sin verksamhet bidrar Utbildninsstiftelsen till framgången och anseendet för företagen, samfunden och professionella inom branschen samt utvecklar fastighetsbranschen och utövar inflytande på den.