OSAAMISALAT: Kiinteistöliiketoiminta, taloushallinto, kiinteistönvälitys ja -arviointi

Eeva-Sofia Hiscock
liiketoimintajohtaja

Perhevapaalla

Mari Asunmaa
koulutuspäällikkö

0400 864 641
mari.asunmaa@kiinko.fi

Esa Heikkinen
koulutuspäällikkö

044 506 0504
esa.heikkinen@kiinko.fi

Kriste Mäkelä
koulutus- ja markkinointipäällikkö

040 6640 901
kriste.makela@kiinko.fi

Raija Pääkkönen
koulutuskoordinaattori

0400 127 249
raija.paakkonen@kiinko.fi

Aila Räsänen
koulutuskoordinaattori

0400 127 303
aila.rasanen@kiinko.fi

Tero Salmelin
koulutuspäällikkö

040 868 1281
tero.salmelin@kiinko.fi

Virpi Slotte
kehityspäällikkö

0400 641 007
virpi.slotte@kiinko.fi

Jenni Wiiala
koulutuskoordinaattori

040 677 1170
jenni.wiiala@kiinko.fi