KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN AMMATTITUTKINTO – Suorita tutkinto joustavasti käytännön töissä

Mikä on kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto?

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto on näyttötutkinto, jonka voit suorittaa joustavasti käytännön töissä. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työtehtävissä, joten tutkinnon suorittajalla tulee olla työpaikka kiinteistönvälitysalalla. Kiinko järjestää tutkinnon suorittamiseksi valmistavaa koulutusta. Jos hallitset ammatin jo entuudestaan ja sinulla on riittävä osaaminen ja taidot, voit osoittaa ammattitaitosi ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Tutkintovaatimukset, tutkinnon muodostuminen ja sisältö löytyvät tutkinnon perusteista.

Kenelle?

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto soveltuu alan työkokemusta jo hankkineelle osaamisen tunnustamiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen. Tutkinnon suorittajan tulee päätoimisesti tehdä käytetyn asunnon ja asuinkiinteistön myyntitoimeksiantoja.

Miten tutkinto suoritetaan?

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon suorittaminen alkaa sillä, että sinulle laaditaan yksilöllinen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan sinulla jo olemassa oleva osaaminen. Ohjaamme sinut tarvittaessa valmistavaan koulutukseen.

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta, joista kaksi on pakollisia ja kaksi valinnaisia. Suoritat tutkinnon omalla työpaikallasi tutkinnon osa kerrallaan oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaan.

Miten ammattitaito arvioidaan?

Ammattitaito arvioidaan työpaikalla aidoissa työtilanteissa. Työpaikaltasi tulee löytyä sinulle arvioija, jonka perehdytämme tehtäväänsä. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa. Ammattitaitoa arvioidaan aina suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin osaamisvaatimuksiin. Olennainen osa arviointia on myös tutkinnon suorittajan itsearviointi.

Työpaikalla tehdyt ja arvioidut tutkintosuoritukset vahvistetaan lopuksi ns. kolmikanta-periaatteella, eli ammattitaitoasi arvioi vielä kolmikantainen arviointiryhmä, johon kuuluu työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja Kiinkon OPE-arvioija.

Tutkintosuoritukset lähetetään tämän jälkeen Opetushallituksen nimeämälle tutkintotoimikunnalle, joka antaa todistuksen tutkinnon suorituksesta.

Mitä tutkinnon suorittaminen maksaa?

Tutkinnon suorittamisesta veloitetaan ainoastaan Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu, jonka suuruus on 58 euroa. Tutkintoon valmistavan koulutuksen hinta määräytyy koulutuksen sisällön ja laajuuden mukaan.

Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa Kiinkossa myös oppisopimuksella.

Miten hakeudun suorittamaan tutkintoa?

Voit hakeutua tutkinnon suorittajaksi milloin vain. Ota yhteyttä Kiinkon tutkintovastaavaan (yhteystiedot alla) ja sovi tapaaminen haastatteluun.

Tutkintoon valmistavien koulutusten ajankohdat löydät koulutustarjottimelta.

Kysy lisää:

Koulutuspäällikkö Esa Heikkinen, esa.heikkinen@kiinko.fi, puh. 044 506 0504

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkintoon valmistavat koulutukset koulutustarjottimella »