JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO – Suorita tutkinto joustavasti käytännön töissä

Mikä on johtamisen erikoisammattitutkinto?

Johtamisen erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto, jonka voit suorittaa joustavasti käytännön töissä. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työtehtävissä, pääsääntöisesti yritysjohtamisen työssä ja toiminnassa. Kiinteistöalan toimijoille suunnattu johtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan Kiinkon ja AEL:n yhteistyönä. Kiinko järjestää tutkinnon suorittamiseksi valmistavaa koulutusta ja AEL vastaa tutkintoprosessista.

Jos olet hankkinut tutkintoa vastaavan ammattitaidon työssä ja sinulla on riittävä osaaminen ja taidot, voit osoittaa ammattitaitosi ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Tutkintovaatimukset, tutkinnon muodostuminen ja sisältö löytyvät tutkinnon perusteista.

Kenelle?

Tutkinto on tarkoitettu organisaatioiden johdolle ja keskijohdolle sekä asiantuntija-alueiden ja projektien johtajille ja päälliköille, jotka haluavat systemaattisesti kehittää omaa johtajuuttaan. Kohderyhmänä ovat mm. kiinteistöpalveluyritysten, isännöitsijätoimistojen, kiinteistöalan manageerausyritysten, kiinteistönomistajayhteisöjen, kiinteistönvälitysyritysten, kunnallisten ja julkisten organisaatioiden, kiinteistöalan järjestöjen sekä muiden kiinteistöalan yhteisöjen johto, esimiehet, asiantuntijat ja johtamistyötä tekevät tai siihen aikovat.

Miten tutkinto suoritetaan?

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen alkaa sillä, että sinulle laaditaan Kiinkon ja AEL:n yhteistyönä yksilöllinen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan sinulla jo olemassa oleva osaaminen. Ohjaamme sinut tarvittaessa valmistavaan koulutukseen.

Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, joista toinen on pakollinen ja toinen valinnainen. Pakollinen tutkinnon osa on:

-  Johtajana toimiminen.

Valinnainen tutkinnon osa valitaan seuraavista:

-  Henkilöstön johtaminen

-  Asiakkuuksien johtaminen

-  Tuotannon johtaminen

-  Verkostojen johtaminen

Suoritat tutkinnon omalla työpaikallasi oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaan. Tutkinnon suorittamisen tarkempi ohjeistus ja hallinnointi tapahtuu AEL:n toimesta.

Miten ammattitaito arvioidaan?

Ammattitaito arvioidaan työpaikalla aidoissa työtilanteissa. Työpaikaltasi tulee löytyä sinulle arvioija, joka perehdytetään tehtäväänsä. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa. Ammattitaitoa arvioidaan aina suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin osaamisvaatimuksiin. Olennainen osa arviointia on myös tutkinnon suorittajan itsearviointi.

Työpaikalla tehdyt ja arvioidut tutkintosuoritukset vahvistetaan lopuksi ns. kolmikanta-periaatteella, eli ammattitaitoasi arvioi vielä kolmikantainen arviointiryhmä, johon kuuluu työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja AEL:n OPE-arvioija.

Tutkintosuoritukset lähetetään tämän jälkeen Opetushallituksen nimeämälle tutkintotoimikunnalle, joka antaa todistuksen tutkinnon suorituksesta.

Mitä tutkinnon suorittaminen maksaa?

Tutkinnon suorittamisesta veloitetaan ainoastaan Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu, jonka suuruus on 58 euroa. Tutkintoon valmistavan koulutuksen hinta määräytyy koulutuksen sisällön ja laajuuden mukaan.

Miten hakeudun suorittamaan tutkintoa?

Voit hakeutua tutkinnon suorittajaksi milloin vain. Ota yhteyttä Kiinkon yhteyshenkilöihin (yhteystiedot alla) ja sovi tapaaminen henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman laadintaa varten.

Seuraavan tutkintoon valmistavan koulutusohjelman aikataulun löydät koulutustarjottimelta.  

Kysy lisää:

Koulutussuunnittelija Tiia Bueno Vecino, tiia.bueno@kiinko.fi, puh. 0400 127 248

Katso tutkintoon valmistavan koulutusohjelman aikataulu koulutustarjottimelta »