Koulutusohjelmat

Isännöinnin koulutus

Isännöintikoulutuksen valikoimassa on koulutusta muutaman päivän perehdytyksestä aina kahden vuoden kestoiseen tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Jokainen voi omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan riippuen muodostaa itselleen sopivan koulutuspolun.

Isännöintikoulutusten valikoimassa on
Isännöinnin perusteet (ISPE), Isännöinnin ammattiin valmistava koulutus, Isännöinnin ammattitutkintoon valmistava koulutus sekä ammattitutkinto, Isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®) ja Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto (AIT®). Lisäksi valikoimassa on Teknisen isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®-Tek), josta lisätietoa Tekninen ylläpito –osassa.

ISPE-koulutuksen tavoite on antaa perustiedot isännöintitehtävistä sekä vastuu- ja velvollisuuskysymyksistä. Koulutuksessa käydään läpi isännöinnin keskeiset osa-alueet hallinnon, talouden sekä teknisen ylläpidon osalta. Jokaiselle aiheelle on varattu yksi päivä.

Aiheita käsitellään pääosin asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Koulutus sopii esim. sivutoimisille isännöitsijöille, hallitusten puheenjohtajille sekä muille henkilöille, jotka tekevät yhteistyötä isännöitsijöiden kanssa.

Isännöinnin ammattiin valmistava koulutus/Isännöinnin ammattitutkintoon valmistava koulutus

antaa opiskelijalle perusvalmiudet normaalien asuinkiinteistöjen hallinnollisten isännöitsijätehtävien hoitamiseen sekä valmistaa opiskelijaa suorittamaan Isännöinnin ammattitutkinto. Henkilöt jotka eivät koulutuksen aikana suorita ammattitutkintoa, osallistuvat koulutuksen päätteeksi kirjalliseen lopputenttiin, jonka hyväksytysti suorittamisesta tulee todistukseen erillinen maininta.

Isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®) vahvistaa isännöitsijän valmiuksia toimia ammatti-isännöitsijän tehtävissä ja antaa lisätietoa isännöintityön keskeisistä osa-alueista. Koulutuksen painopiste on asunto-osakeyhtiöasioissa, mutta myös vuokra- ja liikekiinteistöisännöintiä käsitellään.

Kenelle sopii?

Koulutusohjelma on tarkoitettu isännöintialalla toimiville henkilöille joilla on vähintään vuoden työkokemus päätoimisesta isännöinnistä ja pohjakoulutuksena esim. Isännöinnin ammattitutkinto tai sopiva opistoasteen tutkinto. 

Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto (AIT®) vahvistaa ammatti-isännöitsijän valmiuksia toimia vaativissa isännöintitehtävissä sekä vahvistaa ammatti-isännöitsijän yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä henkilöstö- että palveluliiketoiminnan sektorilla.

Kenelle?

Koulutusohjelma on tarkoitettu asuin- ja toimitilakiinteistöisännöinnin johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville sekä näihin tehtäviin aikoville kokeneille isännöitsijöille, rakennuttajapäälliköille ja -insinööreille. Ohjelma soveltuu henkilöille, joilla on vastuullaan merkittäviä kiinteistöomaisuuksia sekä kokemusta kiinteistön hallinnoinnista, isännöinnistä ja kiinteistöjen kehittämisestä.

Vaatimukset

Koulutusohjelmaan hakijalta vaaditaan vähintään kaksi vuotta päätoimista isännöintikokemusta tai viisi vuotta vastaavaa kokemusta alalta. Koulutusvaatimuksena on joko suoritettu ITSâ-tutkinto tai vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen alalle soveltuva tutkinto.