Oppisopimuskoulutus

Olisiko oppisopimus Sinulle sopiva tapa oppia?

Haluaisitko työnantajana kouluttaa henkilökuntaasi oppisopimuksella?
Opiskelua

Oppisopimustoimistot ja -keskukset ovat järjestäneet eri alojen oppisopimuskoulutusta jo useiden vuosien ajan. Kiinteistöalan Koulutussäätiö sai opetusministeriöltä luvan aloittaa oppisopimuksiin perustuvan koulutuksen tammikuussa 2001. Vuosittain olemme pystyneet tarjoamaan 55–80 oppisopimuspaikkaa alan täydennyskoulutusta haluaville.

Mitä oppisopimuskoulutus on?

Oppisopimuskoulutus on työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettävää koulutusta. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa täydentää ja tukee työssä oppimista. Oppisopimuskoulutus perustuu lakisääteisesti koulutuksen järjestäjän vahvistamaan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen oppisopimukseen, joka on samalla määräaikainen työsopimus. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjän tai virkamiehen kanssa.

Oppisopimuskoulutus tapahtuu tietopuolisen koulutuksen osalta pääasiallisesti Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillisessa oppilaitoksessa ja työhön syventävän käytännön koulutuksen osalta yrityksessä. Koulutuksen tavoitteena on ammatillinen tutkinto, tutkinnon osa-alue tai asiantuntemuksen parantaminen esimerkiksi tilanteissa, jossa henkilön työtehtävien sisältö muuttuu tai laajentuu tai yritykseen palkataan uusi työntekijä. Oppisopimusajan palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti, tai jos alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, on työnantajan maksettava oppisopimusajalta alalla ja paikkakunnalla käypä palkka.

Oppisopimus on käytännönläheinen ja edullinen tapa kouluttaa työvoimaa yrityksen tarpeisiin. Kiinkossa oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa sekä ammattitutkintoja että muuta ammattitaitoa täydentävää lisäkoulutusta. Ammattitutkinnoissa ainoa tietopuolisesta koulutuksesta perittävä maksu on Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu (58 euroa). Ei-tutkintotavoitteisissa koulutuksissa maksettavaksi tulee omavastuuosuus, jonka suuruus riippuu valtion rahoituksesta ja kunkin koulutuksen kustannuksista.

Oppisopimuskoulutuksen kulku ja sopimusehdot

  • Sopimuksen edellytysten arviointi
  • Henkilökohtaisen opiskeluohjelman alustava suunnittelu ja sopimuksen solmiminen
  • Oppimisprosessi ja opiskelun ohjaaminen
  • Tentti tai tutkinto
  • Työssä oppimisen ja tietopuolisten opintojen arviointi
  • Todistukset

Koulutusvastuu oppisopimuskoulutuksessa jakautuu työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Työnantajan koulutusvastuu on merkittävä, sillä keskimäärin 70-80 % tutkintoon kuuluvista tiedoista ja taidoista opitaan työpaikalla. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Työnantaja sitoutuu nimeämään opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, jolla on suuri merkitys oppimisen onnistumiselle.

Opintojen henkilökohtaistamisessa huomioidaan opiskelijan yksilölliset ja työpaikan erityiset tarpeet. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oppisopimuksen liitteeksi henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS), joka muodostuu henkilökohtaisesta tietopuolisen koulutuksen opiskelusuunnitelmasta ja työssä oppimisen suunnitelmasta. HOPS on tavoitteellinen ohjelma, jonka mukaisesti opiskelijan opinnot toteutuvat.

Oppisopimusopiskelua arvioidaan sekä tietopuolisen koulutuksen että työssä oppimisen osalta. Väliarvioinnilla seurataan opintojen edistymistä. Oppisopimuksen päätyttyä opiskelija ja työpaikkaohjaaja käyvät arviointikeskustelun ja laativat päättöarvioinnin, jossa arvioidaan kaikki henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset tutkinnon osat. Opiskelija saa oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta todistuksen, joka koostuu työssä oppimisen ja tietopuolisten opintojen arviointien yhdistelmästä.

Kysy lisää oppisopimusopiskelusta Kiinkosta!

Lisätietoja oppisopimuksesta Kiinkossa antavat:

Koulutusalueiden vastuuhenkilöt, puhelinvaihde (09) 3509 290 sekä
hallintosuunnittelija Leena Saarinen, puh. (09) 3509 2963, etunimi.sukunimi@kiinko.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta muualla:

www.oppisopimus.net 
www.oph.fi/oppisopimus