Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kenelle?
Kuka voi suorittaa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon?
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon voi suorittaa henkilö, joka työskentelee pienen ja keskisuuren yrityksen omistajayrittäjänä tai palkattuna johtajana ja joka johtaa kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon voi suorittaa suoraan näytöin, jos olet hankkinut tutkintoa vastaavan ammattitaidon työssä tai muutoin hallitset tutkinnon perusteissa mainitut osa-alueet ja toimit yrittäjänä tai yritysjohdon tehtävissä.

Kiinteistöalan toimijoille suunnattu yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan Kiinkon ja AEL:n yhteistyönä.

Miten ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan?
Tutkintotilaisuudet suunnitellaan tutkinnon suorittajan, työpaikan/yrityksen edustajien ja AEL:n ja Kiinkon asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaisesti. Taito ja osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti käytännön yritysjohtamisen työssä ja toiminnassa.
 
Miten ja mistä aloitan?
Ota yhteyttä Kiinkon tutkintovastaaviin ja sovi tapaaminen henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laadintaa varten. Henkilökohtainen näyttösuunnitelma laaditaan Kiinkon ja AEL:n yhteistyönä. Tutkintoprosessin, kuten tutkintotilaisuuksien organisointi, hallinnoidaan ja ohjeistetaan AEL:n toimesta. Tutkintotilaisuuden suunnitelmaa tehtäessä osaamistasi arvioidaan ja verrataan tutkinnossa vaadittavaan osaamiseen.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito yrityksen toimintaa johtaen ja kehittäen. Tutkinto perustuu 1.3.2008 annettuihin tutkinnon perusteisiin (määräys 4/011/2008) ja muodostuu yhdestä kaikille yhteisesti tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta: www.oph.fi 
Käy tutustumassa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin osoitteessa www.osaan.fi

Tutkintotilaisuus

Tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito arvioidaan tutkintotilaisuuksissa, jotka suoritetaan osoittamalla osaaminen käytännön yritysjohtamisen työssä ja toiminnassa. Tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja organisoidaan joustavasti tutkinnon osa kerrallaan henkilökohtaista näyttösuunnitelmaa ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteita noudattaen ja alan työelämään soveltaen.

Tutkinnon suoritus- ja tutkintomaksu

Koko tutkinto muodostuu yhdestä osaamisalasta sekä yhdestä valinnaisesta osasta. Tutkinnon suorittajalta peritään tutkintotoimikunnalle tilitettävä 58,00 euron suuruinen tutkintomaksu.

Ota yhteyttä

Koulutussuunnittelija Tiia Bueno Vecino, puh. 0400 127 248, tiia.bueno@kiinko.fi
Koulutusjohtaja Liisa Kallio, puh. (09) 3509 2911, liisa.kallio@kiinko.fi