Verkostot työelämäpalveluissa – VETY

Verkostot työelämäpalveluissa – VETY –hanke on osa Kiinteistöalan Koulutussäätiön työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Hankkeen koordinaattorina toimi FINVA ja toisena partnerina MJK-instituutti. Opetushallitus on rahoittanut hanketta vuosina 2007-2009.

Hankkeessa mallitettiin hiljaisen tiedon siirtämistä yrityksissä. Vuonna 2008 valmistui hankkeen tutkimusraportti: ”Verkosto on kaiken A ja O – Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus”. Linkki raporttiin »  Vuonna 2009 raportista tuotettiin painotuote, jota jaettiin mm. Isännöintipäivillä. Mallituksessa keskeisiksi menestyvän isännöitsijän taidoiksi osoitettiin: hallitus-työskentely, verkostojen hallinta ja luottamus. Kun isännöitsijä onnistuu hallituksen kanssa työskentelyssä, hallitus alkaa työskennellä ja tehdä päätöksiä, miten he haluavat taloyhtiötä hoitaa ja kehittää.  Palveluverkosto on isännöitsijän tärkein työkalu, se tekee kaikki käytännön työt talon hoidossa. Verkoston rakentaminen, pyörittäminen ja kehittäminen ovat ensiarvoisia. Isännöitsijän työ on suurelta osin yhteistyötä taloyhtiön ja palveluverkoston kanssa. Mitä paremmin yhteistyö sujuu, sen paremmin taloa voidaan hoitaa. Yhteistyö sujuu parhaiten, kun isännöitsijään luotetaan.

Lisäksi hankkeessa parannetaan yritysten verkosto-osaamista järjestämällä teematapaamisia. Vuonna 2009 järjestetyn tapaamisen teemana oli ajanhallinta.

VETY-hankkeen puitteissa kartoitettiin myös nuorten näkemyksiä kiinteistö- ja rakentamisalasta. Ensimmäistä kertaa tehdyn Kiinteistö- ja rakentamisalan nuorisokyselyn mukaan nuoret ovat kiinnostuneita alan töistä linkki. Fountain Park Oy toteutti tutkimuksen Kiinkon toimeksiannosta keväällä 2009.  Nuoret näkevät alalla monia mahdollisuuksia, kuten osaamisen ja käden taitojen arvostus sekä hyvä toimeentulo. Eniten korjattavaa alan imagossa on ympäristö- ja tasa-arvoasioissa. Pojat odottavat jonkin verran tyttöjä parempia toimentulomahdollisuuksia. 55 % vastaajista on naisia ja 45 % miehiä. Alalla jo toimivat nuoret korostavat hyvinä puolina monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia eri toimialojen kesken.

Kysely lähetettiin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajien kautta nuorille; alan opiskelijajärjestöille ja Kiinkon asiakasrekisterissä oleville nuorille ammattilaisille. Kysely eteni verkossa haasteperiaatteella nuorelta toiselle. Kyselyyn vastasi 655 henkilöä. Alan tehtävissä toimivia tai sitä opiskelevia on reilu viidennes vastaajista. Vastaajista vajaa puolet on 13-16-vuotiaita, reilut viidennes on 17-19-vuotiaita, noin kymmenys kutakin ikäryhmää 20-23-vuotiaat, 24-27-vuotiaat ja 28-vuotiaat tai vanhemmat.