OSINKO2 syventää kiinteistöalan osaamisen kehittämistä

Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt myöntää jatkorahoitusta hyvin menneille hankkeille ja Kiinkon OSINKO-hankkeella on kunnia olla  yksi niistä.

OSINKO2 jatkaa OSINKO -hankkeen aloittamaa kiinteistöalan osaamisen kehittämistä syventämällä ja laajentamalla aihealuetta. Tämä tapahtuu niin kiinteistöalan työyhteisön kokonaisvaltaisella strategisella kehittämisellä kuin  ottamalla käyttöön uudenlainen tapa hyödyntää osaamiskartoitusten tuloksia  yritysten arjessa. Tavoitteet vuosina 2014-2015 ovat:

1)  Kiinteistönvälittäjien ja isännöintiyritysten osaamisen syventäminen valmentavan johtamisen avulla. Kun OSINKO-hankkeessa tehtyjen osaamiskartoitusten jälkeen tiedetään mitä osaamista pitää kehittää ja hankkia, seuraava askel on suunnitella, miten osaamista täydennetään ja miten luodaan osaamisen johtamisesta luonnollinen osa yrityskulttuuria. Coachauksen avulla yrityksiä ja sen johtoa tuetaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien tekemisessä. Suunnitelmat systematisoivat osaamisen johtamisen ja siitä saatu hyöty on todellista.

2)  Työyhteisön hyvinvoinnin ja suorituksen johtamisen tehostaminen. Koska työajat ovat tutkitusti pitkiä sekä isännöitsijöiden että kiinteistönvälittäjien keskuudessa, yritysten edellytykset suunnitelmallisen työyhteisön / henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittämiselle kaipaavat parannusta. Yritykset saavat käyttöönsä toimintamallin/oppaan, joka helpottaa ja systematisoi suorituksen johtamista.

3) Yhteistyön edistäminen alan eri osapuolien ja sidosryhmien kesken. Osana muita tavoitteita luodaan edellytyksiä osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen näkyväksi tekemiselle vakiinnuttamalla ajattelutapaa verkostoitumisen ja tiedon jakamisen välttämättömyydestä. Tarve on ilmennyt OSINKO -hankkeen aikana ja alkuun päässyttä suuntausta on tuettava.

Kokonaisuutena tavoitteena on kehittää kiinteistöalan yritysten henkilöstön työhyvinvointia ja työmarkkinakelpoisuutta,  johdon HRD-taitoja, yritysten liiketoimintaedellytyksiä, alueiden elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tarjolla olevien isännöinti- ja kiinteistönvälityspalvelujen laatua. Uusien toimintatapojen avulla yritysten on helpompi kehittää henkilöstönsä osaamista, tietojen ja taitojen siirtämistä uusille työntekijöille, parantaa työssä jaksamista ja viihtyvyyttä ja suunnitella tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen hankkimistavat. Lisätietoja Kehityspäällikkö Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi

Ajankohtaista tietoa hanketapahtumista blogista:  www.osinko.info