OSAKE tuotti hyvällä toiminnallaan OSINKOa

Syksyllä 2013 käynnistyvässä  OSINKO-hankkeessa - Osaamisen innovatiivinen kehittäminen kiinteistöalalla, syvennetään niin isännöintiyritysten kuin kiinteistönvälitysalan yritysten osaamisen kehittämiseen.

Kiinkon kaksivuotisen OSAKE- hankkeen jatkoksi suunniteltu laajennettu kehityshanke sai rahoitusta ELY-keskukselta. Isännöintiyritysten osaamisen kehittämiseen keskittynyt OSAKE  tuotti hyvällä toiminnallaan OSINKOa. Syksyllä 2013 käynnistyvässä  OSINKO-hankkeessa - Osaamisen innovatiivinen kehittäminen kiinteistöalalla,  määrittelyistä siirrytään enemmän käytännön keinoihin.  Tavoitteena on:

1) syventää isännöintiyritysten osaamisen johtamista kehittämällä uudenlainen tapa hyödyntää osaamisvaatimuskartoitusten tuloksia käytännön osaamisen johtamisessa. Pääkäytäntö osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen hyödyntämisessä on sen näkyväksi tekeminen, keskustelu, verkostoituminen ja koulutus. On tiedettävä mitä osaamista pitää kehittää tai hankkia, miten täydentää osaamista ja miten luoda osaamisen johtamisesta luonnollinen osa yrityskulttuuria.  Näiden avulla pyritään kehittämään innovatiivista ajattelutapaa.

2) osaamisvaatimuksien määrittely kiinteistönvälitysalalle osaamisen kehittämisen tueksi. Tarkoitus on vastata suurimpiin muutostoiveisiin alan sisällä, joiksi on määritelty arvostuksen parantaminen alaa kohtaan, työmoraali alan sisällä sekä koulutustaso. Samalla luodaan edellytykset suunnitelmallisen työyhteisön / henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Yritykset saavat käyttöönsä työkalun, joka helpottaa ja systematisoi osaamisen johtamista yrityksissä.

Uusien toimintatapojen avulla yritysten on helpompi kehittää henkilöstönsä osaamista, tietojen ja taitojen siirtämistä uusille työntekijöille, määritellä tulevaisuudessa tarvittava osaaminen ja suunnitella sen hankkimistavat. Lisätietoja Kehityspäällikkö Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi

Lue lisää hankkeen blogista:  www.osinko.info