Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tutkimusrahaston tarkoituksena on palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita sekä edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimusrahaston määrärahat ja stipendit julkistetaan haettavaksi vuosittain. Määrärahojen ja stipendien myöntämisperusteiden painopisteet vaihtelevat vuosittain. Katso haettavista stipendeistä ja määrärahoista lisätietoja hakuilmoitukselta.

Jaettavat tutkimusmäärärahat ja stipendit 2018

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakaa vuonna 2018 stipendejä maisteri- ja diplomitöihin ja alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin töihin sekä  tutkimusmäärärahaa tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen. Hakuaika on 7.3.- 31.5. 2018. Katso lisätietoja hakuilmoitus- ja ohje2018

Lisätiedot:

Lisätiedot: kehityspäällikkö Virpi Slotte p. (09) 3509 2921 tai 0400 641 007, etunimi.sukunimi@kiinko.fi

 

Jaetut tutkimusmäärärahat ja stipendit

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2005

2004

2003