Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tutkimusrahaston tarkoituksena on palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita sekä edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa. Määrärahojen ja stipendien myöntämisperusteiden painopisteet vaihtelevat vuosittain. Katso haettavista stipendeistä ja määrärahoista lisätietoja hakuilmoitukselta.

Kiinko julistaa vuonna 2022 haettavaksi seuraavat määrärahat: 

  1. Stipendejä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin, jotka ovat hyväksyttyjä 2021 tai sen jälkeen, yhteensä 6000 euroa.
  2. Tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimukseen rahoittamiseen

Hakuaika on 15.3.2022 – 15.6.2022. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille syyskuun aikana.

Hakuilmoitus- ja ohje 2022: Tutkimusmäärärahahakemus 2022 Stipendihakemus 2022:

Lisätiedot:

FT, kehityspäällikkö Virpi Slotte p. 0400 641 007, etunimi.sukunimi@kiinko.fi

Jaetut tutkimusmäärärahat ja stipendit

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2005

2004

2003