Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tutkimusrahaston tarkoituksena on palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita sekä edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimusrahaston määrärahat ja stipendit julkistetaan haettavaksi vuosittain. Määrärahojen ja stipendien myöntämisperusteiden painopisteet vaihtelevat vuosittain. Katso haettavista stipendeistä ja määrärahoista lisätietoja hakuilmoitukselta.

Jaetut tutkimusmäärärahat ja stipendit vuonna 2018

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi vuonna 2018 stipendejä maisteri- ja diplomitöihin ja alan ylempiin AMK-tutkintoon liittyviin töihin sekä  tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen. Hakuaika oli 7.3.- 31.5. 2018.

Lisätiedot:

Lisätiedot: kehityspäällikkö Virpi Slotte p. (09) 3509 2921 tai 0400 641 007, etunimi.sukunimi@kiinko.fi

Jaetut tutkimusmäärärahat ja stipendit

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2005

2004

2003