Kiinteistönvälitysalan koulutuksen pohjoismaiset käytännöt

Suomalaisen kiinteistönvälityksen koulutuksen kehittäminen on tärkeä, strateginen asia kiinteistönvälitysalan yhteiselle kattojärjestölle, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitolle (KVKL).

Välitysalalla tiedostetaan, että kaikkia toimivia malleja ei ole pakollista lähteä kehittämään aivan alusta: järjestössä uskotaan siihen, että maailmalta on löydettävissä toimivia malleja suomalaisen järjestelmän kehittämiseen. Kansainvälistä benchmarking-tietoa koulutuksen ja järjestelmien kehittämiseen tarjosi alan toimijoille tutkimushanke, joka tähtäsi nimenomaan Pohjoismaisten koulutuskäytäntöjen selvittämiseen ja läpivalaisemiseen.  Kyseistä tietoa on käytetty hyödyksi parhaillaan menossa olevassa kehittämistyössä.  Ko. hankkeeseen KVKL sai rahoitusta Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä. Hankkeeseen liittyvä työ toteutettiin pääsääntöisesti vuoden 2009 ja projektin viimeistely vuoden 2010 alkuosan aikana.