Kerrostalon ilmastonmuutos - energiatalous ja sisäilmasto kuntoon - KIMU-projekti

Kaupunkimme ja erityisesti lähiömme muodostuvat suurelta osin asuinkerrostaloista, jotka kaipaavat lähitulevaisuudessa jonkin asteisia korjauksia. Kerrostalojen asumisviihtyvyys ja vetovoima ovat avainkysymyksiä lähiöiden elinkelpoisuuden kannalta.

Eri-ikäisten asuinkerrostalojen korjaaminen vastaamaan huomispäivän energiatalouden vaatimuksia on laaja työkenttä. Korjaukset on kyettävä tekemään mieluummin siten, että samalla parannetaan rakennusten sisäolosuhteita. Missään tapauksessa niitä ei saa vaarantaa. Uudistaminen on sovitettava rakennusten elinkaaren muihin välttämättömiin korjauksiin, kuten julkisivujen, putkistojen, kylpyhuoneiden, ikkunoiden korjauksiin.

Erityisen olennaista olisi saada aikaan näkemykset siitä, miten korjaukset tulee ajoittaa ja minkälaisella prosessilla ne tulisi toteuttaa. Varsin ongelmallista on usein korjausten toteuttaminen asunto-osakeyhtiöissä, joten projektin erityinen huomio on tässä näkökulmassa.

Projekti keskittyy kerrostaloihin, jotka on toteutettu 40-luvulta 60-luvulle ja toisena ryhmänä 60- ja 70-luvun tyypilliset kerrostalot. Näiden ikäluokkien korjaukset ovat hyvin ajankohtaisia lähivuosina.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on tuottaa asuinkerrostaloille - erityisesti asunto-osakeyhtiöille - toimintamalleja kiinteistön elinkaaren hallintaan.  Tavoitteena on tuottaa sellaisia toimintamalleja, joilla pystytään parantamaan samanaikaisesti energiataloutta, asuntojen sisäilman laatua ja asuinyhteisöjen toimintakulttuuria. Nämä yhdessä takaavat asuinkiinteistön hallitun ilmastonmuutoksen.

Projektin kesto on 2 vuotta, 5/2009 - 4/2011. Projekti kuuluu ympäristöministeriön ja ARA:n koordinoimaan Lähiöohjelmaan. Kiinteistöalan Koulutussäätiö on rahoittanut hanketta.

http://www.teeparannus.fi/parhaatkaytannot/tutkimusjakehitys/kimu/