Tutkimustoiminnan rahoitus

Säätiönä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa tukemalla sitä koskevaa tutkimustoimintaa. Myönnämme avustuksia hankkeisiin, tutkimusmäärärahoja sekä stipendejä.

Haluamme edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa sekä palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita. Aktiivinen uuden tiedon tuottaminen vahvistaa koko alan imagoa.

Kiinko julistaa vuonna 2022 haettavaksi seuraavat määrärahat: 

  1. Stipendejä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin, jotka ovat hyväksyttyjä 2021 tai sen jälkeen, yhteensä 6000 euroa.
  2. Tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimukseen rahoittamiseen

Hakuaika on 15.3.2022 – 15.6.2022. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille syyskuun aikana.

Hakuilmoitus- ja ohje 2022: Tutkimusmäärärahahakemus 2022 Stipendihakemus 2022:

Lisätiedot:

kehityspäällikkö, Tiia Bueno Vecino p. 0400 127 248, etunimi.sukunimi@kiinko.fi

Aiemmin jaetut tutkimusmäärärahat ja stipendit >>