Tutkimustoiminnan rahoitus

Säätiönä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa tukemalla sitä koskevaa tutkimustoimintaa. Myönnämme avustuksia hankkeisiin, tutkimusmäärärahoja sekä stipendejä.

Haluamme edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa sekä palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita. Aktiivinen uuden tiedon tuottaminen vahvistaa koko alan imagoa.

Jaettavat tutkimusmäärärahat ja stipendit 2018

Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakaa vuonna 2018 stipendejä maisteri- ja diplomitöihin ja alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin töihin sekä tutkimusmäärärahaa tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen. Hakuaika on 7.3.- 31.5. 2018. Katso lisätietoja hakuilmoitus- ja ohje2018

Lisätiedot:

Lisätiedot: kehityspäällikkö Virpi Slotte p. (09) 3509 2921 tai 0400 641 007, etunimi.sukunimi@kiinko.fi

Lomakkeet ja ohjeet  2018

Aiemmin jaetut tutkimusmäärärahat ja stipendit >>

Rahoitetut tutkimukset

Kerrostalon ilmastonmuutos - energiatalous ja sisäilmasto kuntoon - KIMU-projekti

Lisätty: 20.10.2010 14:30

Kaupunkimme ja erityisesti lähiömme muodostuvat suurelta osin asuinkerrostaloista, jotka kaipaavat lähitulevaisuudessa jonkin asteisia korjauksia. Kerrostalojen asumisviihtyvyys ja vetovoima ovat avainkysymyksiä lähiöiden elinkelpoisuuden kannalta.

>> Lue lisää

Kiinteistönvälitysalan koulutuksen pohjoismaiset käytännöt

Lisätty: 20.10.2010 14:28

Suomalaisen kiinteistönvälityksen koulutuksen kehittäminen on tärkeä, strateginen asia kiinteistönvälitysalan yhteiselle kattojärjestölle, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitolle (KVKL).

>> Lue lisää

Kiinteistönvälityksen imago

Lisätty: 20.10.2010 14:26

Kiinteistönvälittäjän ammattikuvan kehittäminen on yksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) tärkeistä tavoitteista.

>> Lue lisää

Isännöinnin visio 2020

Lisätty: 20.10.2010 14:24

Tutkimus: Isännöinniltä halutaan asumispalveluiden koordinointia

Isännöintipalveluiden kehittämistarpeita selvitettiin Isännöintiliiton Kiinteistöalan Koulutussäätiön rahoituksella teettämässä verkkohaastattelussa. Isännöintiliitto halusi verkkohaastattelun avulla selvittää asiakaskentän, erityisesti hallituksen jäsenten näkemyksiä siitä, mitä isännöintipalveluissa pitää kehittää, mitä uutta tarvitaan, mitä aivan muuta palvelua tarvitaan ja mitä isännöintipalvelussa pidetään tärkeänä.

>> Lue lisää