Vuoden rakennuttaja, Vuoden rakennuttajakonsultti ja Rakennuttamisen kehittäjä palkittiin Rakennuttaminen 2023 -tapahtumassa

Palkinnot jaettiin Rakennuttaminen 2023 -tapahtumassa 19.1.2023.

Kaikki palkitut 2023 pieni

Vuoden rakennuttaja

Vuoden rakennuttajaksi 2023 on valittu OP Kiinteistösijoitus Oy, joka rakennuttaa monipuolisesti erilaisia kiinteistökohteita asuinkerrostaloista yhteiskuntakiinteistöihin eri puolille Suomea. Vastuullisuudessa OP Kiinteistösijoitus on yksi alansa edelläkävijöistä. Lisäksi he hyödyntävät monipuolisesti rakennuttamisen eri toteutusmuotoja ja kehittävät koko ajan rakennuttamisen prosessiaan. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli on valinnut vuoden rakennuttajan vuodesta 2007 alkaen.

”Olemme OP Kiinteistösijoituksessa otettuja saamastamme tunnustuksesta. Teemme vastuullista ja monimuotoista kiinteistösijoittamista tehokkaalla 20 hengen asiantuntijaorganisaatiolla ja hallinnoimme 3,4 miljardin euron kiinteistövarallisuutta Suomessa sekä noin 0,8 miljardin euron varallisuutta globaalisti. Hienoa, että pitkäjänteinen työmme on huomattu. Tämä tunnustus kohdistuu koko henkilöstöömme ja kannustaa jatkamaan työtä alati muuttuvassa toimintaympäristössämme”, kertoo OP Kiinteistösijoituksen rakennuttajapäällikkö Kari Kangasmaa.

Vuoden rakennuttajakonsultti

Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultiksi Hannu-Pekka Seppäsen A-Insinööreistä. Hannu-Pekka Seppäsellä on vahva ja monipuolinen kokemus rakennusalalta, joka näkyy hänen tavassaan vetää hankkeita. RTL ry on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010.

”Vuoden rakennuttajakonsultin valinnassa arvostamme hankkeen johtamisen osaamista, tilaajan tavoitteiden toteuttamista, innovatiivisuutta ja panostamista kestävään kehitykseen. Hannu-Pekka Seppänen on osoittanut omaavansa erinomaiset taidot näistä kaikista. Myös hänen yhteistyötaitojaan ja ratkaisuhakuisuutta on kiitelty vetämissään hankkeissa”, kertoo RTL ry:n hallituksen puheenjohtaja Jani Rantala.

”Nykypäivän kompleksiset rakennushankkeet vaativat onnistuakseen vahvaa yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden asettamista. Yhteistoimintaa tarvitaan kaikilla alueilla kokonaistaloudellisuuden ja aikataulujen hallinnasta hyvään käyttäjäkokemukseen. Rakennuttajakonsultin roolina on mahdollistaa yhteistyö ja sovittaa eri ihmisten osaamiset yhteen. Kiitos tästä tunnustuksestakin kuuluu kaikille hankeryhmille, joita olen saanut luotsata”, Vuoden rakennuttajakonsultti Hannu-Pekka Seppänen kiittää.

Rakennuttamisen kehittäjä

Rakennuttamisen kehittäjä –tunnustus Senaatti-kiinteistöjen Juha Lemströmille. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli haluaa palkita rakennuttamisen kehittämiseen merkittävällä panostuksella osallistuneita henkilöitä.

Moni Rakli-yhteisössä vaikuttava henkilö kehittää oman organisaationsa toiminnan lisäksi koko alan toimintaa ja pelisääntöjä. Kiitoksena tästä yhteisen hyvän eteen tehdystä mittavasta työstä Rakli on luonut Rakennuttamisen kehittäjä – tunnustuspalkinnon. Tunnustus annetaan erityisistä ansioista ja sen saajan valitsee Raklin jäsenorganisaatioiden edustajista koottu raati. Tunnustus ei ole vuosittain jaettava.

Historian ensimmäisen Rakennuttamisen kehittäjä -tunnustuksen saaja Juha Lemström on ollut aktiivisesti mukana rakennuttamisen kehittämisessä. Raklin toiminnassa Lemström on ollut jo 90-luvulta saakka ja toiminut aktiivisesti Raklin toimikunnissa ja työryhmissä. Lemström työskentelee Senaatti-kiinteistöissä johtajana.

Onnittelut kaikille palkituille!

Lisätietoja www.rakli.fi

*****

Valokuva: Opa Latvala.