Vuoden Rakennuttaja ja Vuoden Rakennuttajakonsultti palkittiin Rakennuttaminen 2022 -tapahtumassa

Palkinnot jaettiin Tampere-talolla 14.6.2022.

Vuoden rakennuttaja 2022 on Tampereen kaupunki

Vuoden 2022 rakennuttajaksi on valittu Tampereen kaupunki. Tampereella on viimeisten vuosien aikana toteutettu onnistuneesti useita vaativia kaupunkikehitys- ja infrahankkeita. Onnistumisten taustalla on ollut hankkeiden erinomainen valmistelu, riittävä resursointi sekä hankeorganisaatioiden laaja osaaminen. Moni näistä hankkeista on myös loistava esimerkki julkisten ja yksityisten toimijoiden saumattomasta yhteistyöstä.

Tampereella on viime vuosien aikana toteutettu ja toteutetaan parhaillaan onnistuneesti useita vaativia rakennushankkeita, kuten Tampereen Ratikka, Nokia Arena sekä kaupungin täydennys- ja aluerakennushankkeet. Hankkeet ovat muovanneet kaupunkikuvaa positiivisella tavalla ja luoneet pohjaa uusille investoinneille.

Rakennushankkeiden onnistumisen avaimina ovat toimineet koko kaupungin organisaation tuki hankkeille, riittävä resursointi, eri toteutusmuotojen rohkea hyödyntäminen sekä hyvä johtaminen. Hankkeissa on panostettu laajasti myös sidosryhmäviestintään sekä viestimiseen hankkeiden vaikutuksista liikennejärjestelyihin.

Suurilla infrahankkeilla on paljon sidosryhmiä ja asiakastahoja, joiden tarpeet Tampereella on tunnistettu hankekehittämisessä ja rakennuttamisessa. Erityisesti kaupunki on onnistunut asiakasarvon tuottamisessa, asiakaskokemuksen johtamisessa sekä projektien hallinnassa. Moni hankkeista on lisäksi esimerkillinen osoitus saumattomasti yhteistyöstä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.

VuodenRakennuttaja2022

”Tampere on tekemisen kaupunki. Siihen ovat aina kuuluneet myös suuret suunnitelmat. Hienoa, että määrätietoinen ja pitkäjänteinen työmme rakennushankkeiden parissa saa tunnustusta”, sanoo Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen.

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja ympäristövaikutukset huomioidaan laajalti rakennushankkeissa. Kaupungin hankeyhtiöt ovat tuoneet kiertotalouden ja vähähiilisyyden osaksi hankkeita, mikä on näkynyt konkreettisesti muun muassa Hiedanrannan kehittämisessä. Tampereen kaupunki on myös palkittu puurakentamisen edistäjä.

Lisäksi Tampereella tehdään paljon töitä rakentamisen digitaalisuuden edistämiseksi esimerkiksi kehitysohjelmien sekä tietomallien kehittämisen kautta.

Lisätietoja: 
Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki, puh. 040 506 8600
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, puh. 040 720 

Vuoden rakennuttajakonsultti on Mari Lautala Sitowisesta

Rakennuttajatoimistojen liitto on valinnut vuoden 2021 rakennuttajakonsultiksi Sitowisen rakennuttajapäällikkö Mari Lautalan. Hänellä on alalta yli 20 vuoden monipuolinen kokemus ja erityisosaamista projektinjohtamisesta sekä rakennuttamisesta vaativissa julkisissa rakennushankkeissa. RTL ry on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010.

VuodenRakennuttajakonsultti2022

Tuomariston perusteluissa korostui Lautalan pitkäjänteinen työ kosteudenhallinnan, puhtauden ja vastaanottomenettelyn toimintamallien kehittämisessä. Hän on vienyt eteenpäin myös kilpailutus- ja sopimustekniikkaa niin, että hiilineutraaliusvaatimukset voidaan huomioida paremmin koko hankkeen elinkaaren ajan tarveselvityksestä käyttöön asti.

Tällä hetkellä Lautala työskentelee rakennuttamisen osastopäällikkönä Sitowisen Lappeenrannan yksikössä.

“Tuomaristo arvosti Marin vahvaa osaamista sekä kehitysmyönteisyyttä. Hänellä on laaja kokemus eri kokoisten hankkeiden rakennuttamistehtävistä. Hän on myös aktiivisesti tehnyt töitä sen eteen, että ala kehittyy ja hankkeissa voidaan ottaa käyttöön uusia toimintamalleja”, RTL ry:n hallituksen puheenjohtaja Jani Rantala kertoo.

”Rakennuttajakonsulttina vastuullisuuden huomioiminen hankkeiden kehityksessä ja toteutuksessa on pienten yksittäisten tekojen summa. Huomioimalla uusiutuva energia, rakennuksen ja laitteistojen huollettavuus, sekä materiaalien kestävyys pystymme vaikuttamaan rakennuksen elinkaarikustannuksiin ja sen kautta myös pienentämään hankkeen hiilijalanjälkeä”, Vuoden rakennuttajakonsultti Mari Lautala sanoo.

Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL on valinnut Vuoden rakennuttajakonsultin vuodesta 2010. Tunnustuksen tavoitteena on parantaa rakennuttajakonsulttien profiloitumista hankkeenjohtamisen osaajina. Valinnan tekee Raklin Rakennuttaminen-johtoryhmästä koottu raati. RTL parantaa rakennuttajakonsulttien toimintaympäristöä sekä ennakoi, seuraa ja auttaa hallitsemaan toimintaympäristön muutoksia.

Lisätietoja:
Jani Rantala, hallituksen puheenjohtaja, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry, puh. 041 515 2435
Mari Lautala, rakennuttajapäällikkö, Sitowise, puh. 029 170 5246

Palkitut2022

Kuvat: Olli-Pekka Latvala