Vuoden rakennuttaja 2021 on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas

Vuoden 2021 rakennuttajaksi on valittu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista ja asuinympäristöjä kehittävä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas.

Hoas on aktiivinen rakennuttamisen edelläkävijä, joka on rohkeasti tarttunut erityisesti perusparannusten laadun, tuottavuuden ja vastuullisuuden parantamiseen sekä haasteellisiin käyttötarkoitusmuutoshankkeisiin. Oppeja saaduista kokemuksista Hoas on jakanut laajasti rakentamisalan kanssa.

VuodenRakennuttaja2021

Vuoden Rakennuttaja -palkinnon vastaanottivat Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio ja kiinteistöjohtaja Kim Lindholm Rakennuttaminen 2021 Yhdessä -tapahtumassa Tampere-talolla 12.8.

Vuoden rakennuttaja on alallaan ensimmäisenä kehittänyt uudenlaisen korjausrakentamisen konseptin, jota he menestyneesti toteuttavat kohteissaan. Allianssimalliin perustuva konsepti mahdollistaa Hoasille sarjatuotannon, tuo kustannussäästöjä sekä pitää hankkeet aikataulussa. Asukkailta kiitosta tulee erityisesti virheettömästi työnjäljestä. Hoas tekee perusparannuksen vuosittain noin 500 asunnolle.

Hoas hyödyntää perusparannuksesta saatuja oppeja myös asunnoissa tehtävissä korjauksissa. Tämän lopputuloksena asukas saa kahden päivän joustolla yleisilmeeltään aiempaa modernimman asunnon. Rakennuttamisen elinkaariajattelua ja laadun ylläpitämistä tukee lisäksi Talkkari-malli, jossa Hoasin kumppanit vastaavat ainoastaan heidän hoidossaan olevista Hoas-kiinteistöistä.

Viime vuosina vuoden rakennuttaja on panostanut erityisesti projektien asukasviestinnän parantamiseen ja käyttää monipuolisesti digitaalisen tiedonhallinnan välineitä projektien sujuvoittamiseksi.

Vastuullisuus näkyy Hoasin toiminnassa laajasti. He panostavat niin uusiutuvan energian hankintaan kuin energian säästöön perusparannuskorjauksissa ja uudisrakentamisessa. Aurinko ja maalämpö sekä kehittynyt talotekniikka ovat olennainen osa kohteiden kehittämistä. Puurakentamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uudisrakentamisen vaihtoehtona, mistä esimerkkinä keväällä 2021 Espoon Tapiolaan valmistunut maailman korkein tilaelementeistä valmistettu puukerrostalo.

Hoasin rohkeudesta tarttua uudenlaisiin haasteisiin kertovat monipuoliset hankkeet, kuten rakennusten käyttötarkoituksenmuutokset toimistotalosta opiskelija-asunnoiksi ja soluasuntojen muutokset perheasunnoiksi. Hoas on myös taitavasti hyödyntänyt arkkitehtuurikilpailuja kohteissaan.

Vuoden Rakennuttaja -palkittiin Rakennuttaminen 2021 Yhdessä -tapahtumassa Tampere-talolla 12.8.

Lisätietoja:

Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas, puh. 0400 800 255
Kim Lindholm, kiinteistöjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas, puh. 050 323 2937
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, RAKLI ry, puh. 040 720 7645

Vuoden rakennuttaja -palkinto

Vuoden rakennuttajan valitsee RAKLI ry ja palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen. Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajana, jonka asettamiin vaatimuksiin ja ammattitaitoon valmiin rakennuksen toimivuus pitkälti perustuu. Vuoden rakennuttajapalkinnon valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista. Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.

Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin valittu Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto, Helsingin Yliopisto, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Lahden kaupunki, Sponda Oyj, Pirjo Honkaniemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Kesko Oyj sekä Ilmarinen.