Vauhtia yrityksesi liiketoimintaan oppisopimuskoulutuksella

Oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa henkilöstöä ja samalla kehittää yrityksen liiketoimintaa.

Opiskelija oppii työtä tekemällä ja osaamista täydennetään Kiinkon oppimisympäristöissä sekä lähi- että verkko-opetuksessa. Myös työelämälähtöiset oppimis- ja projektitehtävät syventävät oppimista. Opintojen sisältö suunnitellaan aina yhteistyössä työnantajan, opiskelijan ja Kiinkon asiantuntijan kesken. Kiinkon asiantuntijat auttavat myös tunnistamaan yrityksen kehittämistarpeisiin sopivat koulutukset ja tutkinnot.

Oppisopimuskoulutus sitouttaa

Henkilöstöön panostaminen ja kouluttaminen on investointia tulevaisuuteen. Oppisopimuskoulutus on joustava tapa vastata henkilöstön osaamistarpeisiin. Oppisopimus soveltuu niin uusien työntekijöiden perehdytykseen kuin nykyisen henkilöstön osaamisen päivittämiseen ja johtamistaitojen kehittämiseenkin. Joustavat, työelämälähtöiset koulutukset ovat räätälöitävissä yrityksen tarpeen mukaan myös useammalle työntekijälle samaan aikaan. Panostus kantaa hedelmää jo opiskeluaikana osaamisen kehittyessä. Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstä auttaa yritystä menestymään.

Oppisopimuksista vastaavat koulutuspäällikkömme kertovat mielellään lisää ja auttavat löytämään tarpeisiinne sopivat koulutukset:

Heli Peltonen 040 753 3163, heli.peltonen@kiinko.fi (isännöinti, asiakaspalvelu ja lähiesimiestyö)
Esa Heikkinen 044 506 0504, esa.heikkinen@kiinko.fi (kiinteistönvälitys ja taloushallinto)
Jarkko Mahkonen 050 544 8561, jarkko.mahkonen@kiinko.fi (johtaminen)

Ole yhteydessä, niin keskustellaan yrityksenne ja henkilöstönne osaamisen kehittämisestä.

Nämä tutkinnot voi suorittaa Kiinkossa oppisopimuksella

Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

KiRa JET

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Kuva41_1200x628