Tuore selvitys toteaa: Tarvitaan laki kuntotarkastajien pakollisesta pätevyydestä ja pätevyyskoulutuksesta

Valtioneuvoston kanslia ja Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat 17.6.2021 teettämänsä perusteellisen selvitysraportin ”Sisäilmaongelmia kohdanneiden ihmisten auttaminen ja tukeminen”.

 Selvitys on tehty Marinin hallitusohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallitusohjelmassa ja selvitysraportissa pääasiallinen näkökulma on sisäilma ja terveys, mutta hallitusohjelmassa on myös todettu tarve selvittää kuntotarkastajien koulutuksen pakollisuus.

Valtioneuvoston kanslia toteaa antamassaan tiedotteessa selvityksen tuloksista mm: ”Talon ostajan ja myyjän oikeusturvaa tulee myös vahvistaa säätämällä laissa kuntotarkastustoiminnasta ja tarkastajien pätevyysvaatimuksista.”

” Oma tuntuma kentältä kertoo, että markkinatilanne omakotitalojen kaupan yhteydessä tehtävissä kuntotarkastuksissa on melko villi ja asiakkaan kannalta haastava. Talokauppa on yksittäisen perheen elämän kaarella yksi suurimpia, ellei suurin, taloudellinen hanke, jossa ei haluta ostajana eikä myyjänä ottaa tarpeettomia riskejä. Selvitysraportissa on esitetty järkevä etenemispolku, jonka mukaan lainsäädäntöä kehittämällä tilanne saataisiin paremmaksi.” toteaa Kiinkon koulutuspäällikkö Jarkko Mahkonen.

Suomessa on tällä hetkellä olemassa vapaaehtoinen, FISE Oy:n ylläpitämä henkilöpätevyys Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK.  Kiinko tarjoaa pätevyyskoulutusta valtakunnallisesti. Koulutuksia järjestetään 1-2 kertaa vuodessa ja seuraavat AKKO ja KUNA alkavat syyskuussa 2021.

Lisätietoja pätevyyskoulutuksista

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus AKKO

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA (TM)

Tiedote selvityksestä 

https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-sisailmaongelmia-on-ennen-kaikkea-pyrittava-ennaltaehkaisemaan

Selvitysraportti 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163244