Rakennuttaminen 2021 Verkossa: Mikä alalla puhututtaa nyt?

Rakennuttamisen ammattilaiset vuosittain kokoava Rakennuttaminen -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti verkon välityksellä. Tavoitteena on kohdata jälleen kasvotusten elokuussa järjestettävässä Rakennuttaminen 2021 Yhdessä -tapahtumassa Tampere-talolla 12.8.

Tammikuun tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja koronan vaikutuksista hankkeisiin sekä alan ajankohtaisista asioista, kuten käynnissä olevasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki lausunnoille kevään aikana

Ympäristöministeriön uusi kansliapäällikkö Juhani Damski tutustutti kuulijat käynnissä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin, joista maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi mittavimmista. Lakipaketti on tulossa lausunnoille maaliskuussa. Ilmastotavoitteet tulevat näkymään uudistuksessa, joka on tavoitteena saattaa maaliin vuoden kuluessa.

”Yhä enemmän puhutaan kiertotaloudesta, rakentamisen energiatehokkuudesta, ilmastotavoitteista. Ekologinen kestävyys onkin nousemassa osaksi taloudellista kestävyysajattelua”, totesi Juhani Damski.

Koronan vauhdittamat ratkaisut alalla 

Rakennuttamisen ammattilaiset ovat poikkeusvuoden aikana tehneet mittavia harppauksia muun muassa tiedolla johtamisessa ja toimintojen sopeuttamisessa kulloiseenkin tilanteeseen. Tapahtumassa puhuneet Finavian, Saton, HUS Kiinteistöjen ja Raidejokerin edustajat korostivat ennen kaikkea yhteistyön merkitystä sekä nopeiden muutosten toteuttamista, jos hankkeiden tai eri toimintojen toimivuus edellytti niitä.

Esimerkiksi Finaviassa skenaariotyötä on tehty vuoden aikana paljonkin ja pohdittu keinoja turvata eri toimintoja. Mukana tässä työssä ovat olleet avaintoimijat ja lisäksi viranomaisyhteistyö on ollut keskeisessä roolissa. Satossa koronasta huolimatta hankkeet ovat valmistuneet ajallaan ja ilman suurempia ongelmia. Vastuullisuuden merkitys on lisäksi kasvanut ja se näkyy niin asiakkaiden kuin kumppaneiden toiveissa. Suurimmat vaikutukset ovat näkyneet korjausrakentamisessa sekä vuosihuoltojen toteutuksessa.

Rakentamisesta ei vetoapu talouteen

Rakentamisen ala, kuten moni muukin sektori, ei säästynyt koronapandemian vaikutuksilta viime vuonna.

”Rakentaminen ja rakentamisen työllisyys alkoivat hiipua jo ennen koronaa. Tällä hetkellä kaikissa rakennustyypeissä luvat tulevat alaspäin ja esimerkiksi uudistalorakentaminen hiljenee laajasti. Asuntotuotannon puolella määrät tasaantuvat ja huomattavissa on, että koronakriisin myötä asuntojen keskikoko on lähtenyt kasvuun. Pääkaupunkiseutu vetää edelleen, kuten Tampere ja Turkukin”, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen sanoi.

Talouden näkymät tälle vuodelle ovat viime vuotta positiivisemmat ja vuoden 2021 on ennakoitu olevan edeltäjäänsä parempi. Koronan myötä liikehdintää taloudessa tapahtuu varmasti enemmän.

”Rakentamisesta ei ole kuitenkaan tulossa vetoapua koko talouteen, kuten esimerkiksi vuosina 2015–2018. Suomen todelliset ongelmat eivät kuitenkaan riipu suhdanteista vaan iso haasteemme on julkisen talouden oikaiseminen 10 miljardin kestävyysvajeesta”, totesi Pakarinen.

Anu ja Jyrki studiossa

RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen ja Kiinkon liiketoimintajohtaja Anu Karvonen olivat tyytyväisiä päivän aktiiviseen keskusteluihin, jotka toteuttiin pienryhmissä. Molemmat toteavat, että tarve kohdata alan toimijat ja asiakkaat on suuri. Elokuussa Rakennuttaminen 2021 saa jatkoa Tampereella järjestettävässä tilaisuudessa.

*****

Rakennuttaminen on RAKLIn ja Kiinkon järjestämä vuosittainen kiinteistö-, rakentamis- ja infra-alan johdon sekä asiantuntijoiden tapaamisfoorumi. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna kahteen otteeseen, verkossa 14.1.2021 ja Tampere-talolla 12.8.2021. www.rakennuttaminen.net

Seuraa ja osallistu keskusteluun #rakennuttaminen2021