Kiinteistönvälitysalan ammattikuvatutkimus 2020

Kiinteistövälitysalan ammattilaiset -kyselytutkimus teetettiin Kiinkon toimesta jo viidettä kertaa. 

Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2008 ja sitä seurasivat vuosien 2011, 2014 ja 2017 seurantatutkimukset. Tulokset ovat vain osittain vertailukelpoisia tämän 2020 vuoden raportin tuloksiin, sillä kysymyspatteristoa on muokattu jokaisena mittauskertana. Mukaan otetut uudet kysymykset tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella alan kehitystä. Tänäkin vuonna sitä tutkittiin kysymällä, miten kiinteistönvälitysalan ammattilaiset itse kokevat ammattinsa ja työnsä. Huomio kiinnitettiin myös covid19-pandemian ja teknologisten ratkaisujen mukanaan tuomiin muutoksiin ja näkemyksiin ammattitaidon kehittämistarpeista.

Ammattikuvatutkimuksiin kerätään massiivinen aineisto, joka antaa perustavanlaatuisen kuvan alan osaajien näkemyksistä ja työnkuvaan liittyvistä tiedoista, kuten ammatti-identiteetistä, työn merkityksellisyydestä, työssä jaksamisesta ja palkkatiedoista. 

Tutkimuksen tuloksista voit lukea lisää https://www.kiinko.fi/kiinkosta/tutkimus-ja-kehitystoiminta/tutkimustoiminnan-rahoitus/ammattikuvatutkimukset

Kvtutkimus31032021

Tutkimusten julkistamistilaisuus järjestettiin Facebook livessä 31.3.2021, jossa toimittaja Jari Korkki haastatteli Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelssonia, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry toimitusjohtaja Jussi Mannerbergia ja Kiinkon toimitusjohtaja Jarno Tuimalaa.

Lisätietoja

kehityspäällikkö Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi