Kiinko mukana Strapetsi- Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen -hankkeessa

Kiinko on mukana kehittämässä ammatillisen koulutuksen strategisen ja pedagogisen toiminnan johtamista.

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen – Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet – hankkeen tulevaisuuteen tähtäävä Kick off -tilaisuus järjestettiin 18.1.2024.

Ammatillisen koulutuksen tulee pystyä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin asiakaskunnan muutoksiin suuntaamalla koulutusta työelämän tarpeista nouseville aloille, kehittämällä koulutuspolkuja opintojen suorittamisesta työelämään ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä varmistamalla opetushenkilöstön ajantasainen osaaminen.

Strapetsi-hankkeen tavoitteena on tuottaa Strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi. Tässä hyödynnetään verkostokehittämisen ja yhteisoppimisen työtapoja. Hankkeen verkostokehittämisen työtapa mahdollistaa yhteisen tulevaisuuskuvan syntymisen työelämän ja koulutuksenjärjestäjien välillä.

Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta, jotka tukevat strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamallin laadintaa, sekä lisäksi ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus:

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
  2. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
  3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen
  5. (Ruotsinkielinen läpileikkaava kokonaisuus)

Kiinko osallistuu kehittämiskokonaisuuksiin 1, 2 ja 3.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksenjärjestäjien hallinto ja operatiivinen johto, sekä lisäksi ammatillisen koulutuksenjärjestäjien henkilöstö ja opiskelijat.

Hanketta koordinoi Turun kaupunki ja siihen osallistuu 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

strapetsilogo-300x99