Kiinko matkaa kohti hiilineutraalia kiinteistö- ja rakentamisalaa

Kiinkon strategiaan kuuluu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäminen. 

WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmään liittyminen oli yksi vaikuttavista teoista tällä matkalla. Green Office -lupauksemme mukaisesti olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita, joilla vaikutetaan tilojemme ja toimintamme ympäristökuormitukseen. Vastuullisuus näkyy koulutustoiminnassamme, hankinnoissamme ja toimitiloissamme laaja-alaisesti; valitsemme energian, ruokatarjoilut sekä yhteistyökumppanit vastuullisten linssien läpi. Kierrätämme aktiivisesti.

Laatimamme tiekartta ohjaa ja muistuttaa meitä tarvittavasta jatkuvasta työstä toimintojemme kehittämisessä kohti hiilineutraaliutta. Konkreettisesti se näkyy vuosittaisilla tavoitteilla, joita työstämme sekä sisäisesti että yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asemamme kiinteistö- ja rakentamisalan johtavana kouluttajana mahdollistaa myös vihreän kädenjälkemme kasvattamisen. Suhtaudumme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden haasteiden ratkaisemiseen KiRa-alalla kunnianhimoisesti. Se näkyy rohkeutena uusimpaan tutkimustietoon vahvasti nojaavissa kouluttaja- ja koulutussisältövalinnoissamme. Pyrimme siihen, että vastuullisuusnäkökulmat ovat osana kaikkia koulutusohjelmiamme ja alan toimijoilla on alan viimeisin tietotaito käytettävissä.

Mikä #BuildingLife?

#BuildingLife on eurooppalaisten Green Building Councilien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on vauhdittaa päästövähennyksiä niin kansallisella kuin EU:n tasollakin.

Suomessa #BuildingLife kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia organisaatioita liittymään #BuildingLife -kannattajaksi. Kannattajat sitoutuvat laatimaan oman tiekarttansa kohti hiilineutraalia toimintaa 2035 tai aiemmin.

Lue lisää: FIGBC hankkeet ja projektit - Green Building Council Finland

Kiinko_Viherrakentaminen_2000px (30)