Asiakastutkimus 2022: Olemme luotettava ja vastuullinen kouluttaja

Toteutimme keväällä asiakastutkimuksen, jolla selvitimme koulutustemme ja toimintamme tunnettuutta, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Kartoitimme myös asiakkaittemme nykyisiä ja tulevia tarpeita osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Asiakastutkimuksen tulokset kertovat vahvasta ja pitkästä osaamisestamme kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja ammattilaisten koulutuskumppanina. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä kattavaan koulutustarjontaamme ja ovat valmiit suosittelemaan Kiinkoa koulutuksen järjestäjänä ja osaamisen kehittäjänä. Net Promoter Score (NPS) -indeksillä mitattuna suosittelijuus on noussut edellisestä hyvästä vuodesta vielä lisää. Tämän vuoden tutkimuksen vastaajista 64 % antoi suosittelutodennäköisyydekseen arvosanan 9 tai 10 asteikolla 0-10.

Kiinko on alan tunnetuin kouluttaja

Tutkimuksemme vastaajista 74 % mainitsee Kiinkon spontaanisti ensimmäisenä kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksia järjestävänä organisaationa. Koulutuksemme on alalla tunnettuja: 64 % vastaajista tuntee Kiinkon koulutukset erittäin tai melko hyvin. Luku on jatkanut nousuaan edellisestä vuodesta.

Olemme luotettava ja vastuullinen toimija

Tiedossa kasvua - brändilupauksemme tiivistää tärkeimmän. Olemme perustamisvuodestamme 1978 lähtien auttaneet asiakkaitamme kehittämään ammattitaitoaan. Tarjoamamme tieto ja oppimiskokemukset jalostuvat taidoksi ja toiminnaksi: työn imuksi, arjen oivalluksiksi ja myönteisiksi vaikutuksiksi liiketoimintaan. Yhdessä asiakkaittemme kanssa viemme koko alaa eteenpäin.

Kiinkolla on hyvä maine ja se tunnetaan luotettavana kumppanina hankkia ja kehittää ammattitaitoa. Mainetta arvioidessa asiakkaamme antoivat meille kokonaisarvosanan 4,3/5,0.

Brändimielikuvissa Kiinko kuvaavat luotettava (4,3/5,0), vastuullinen (4,1/5,0) ja uudistuva (3,8/5,0). Muita Kiinkosta mieleen tulevia mielikuvia kysyttäessä nousivat esille koulutustemme ja toimintamme ammattitaitoisuus, laadukkuus ja monipuolisuus.

Kiinko, asiakastutkimus, mielikuvat Kiinkosta

Sanapilvi tutkimuksen osallistujien mielikuvista, jotka tulevan ensimmäisenä mieleen Kiinkosta.

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä

Lähes 79 % vastaajista on erittäin tai melko tyytyväisiä Kiinkon toimintaan. Asiakkaamme kertovat, että koulutustemme avulla heidän oman henkilöstönsä osaaminen on lisääntynyt ja yhteistyö kanssamme on sujuvaa.

Koulutusvalikoimamme tarjoaa asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluja monipuolisesti, luotettavasti ja laadukkaasti. Haluamme olla lähellä asiakasta ja toimia yhdessä luotettavana kumppanina. Asiakkaamme kokevat yhteistyön olevan sujuvaa. 84 % vastaajista piti yhteydenpitoamme sopivana.

Olemme pandemian aikana reagoineet toimintaamme järjestämällä tilanteen edellyttämällä tavalla vaihdellen etä-, hybridi- ja lähikoulutuksia. Tutkimukseen vastanneiden 77 % mielestä olemme onnistuneet palvelemaan poikkeusolojen aikana erittäin hyvin tai hyvin. Kokonaisarvosanaksi saimme 4,0/5,0.

Asiakkaamme kokevat, että vastaamme koulutusjärjestelyissä heidän tarpeisiinsa. Palautteen ja kokemusten myötä hybridimalli onkin vakiinnuttanut paikkansa osana koulutusten järjestämistapoja myös tulevaisuudessa.

Arvot näkyvät toiminnassamme

Kiinkon arvot yhdessä - rohkeasti – innostaen luovat tukevan kivijalan toiminnallemme. Ne näyttävät meille suuntaa ja ohjaavat tekemään oikeita ja asiakkaidemme menestystä tukevia valintoja toiminnassamme. Asiakkaamme kokevat, että arvomme näyttäytyivät toiminnassamme hyvin ja jopa aiempaa vahvemmin.

”Kiinko on innostava ja rohkaiseva kouluttaja, joka tarjoaa arvokasta tietotaitoa, laadukkaita ja ajankohtaisia koulutuksia. Olemme yhteen hiileen puhaltava ja henkilökuntamme monipuoliseen erikoisosaamiseen perustuva työyhteisö. Olen erittäin ylpeä ammattitaidostamme kehittää kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoiden osaamista ja toimia alan johtavana kouluttajana myös tulevaisuudessa,” sanoo toimitusjohtajamme Jarno Tuimala.

Kiinko_Vuosiseminaari_2021-28

***** 

Toteutamme vuosittaisen asiakastutkimuksen yhdessä Innolinkin kanssa.