Asiakastutkimus 2021: Yhdessä- Rohkeasti-Innostaen – Olemme arvojemme mukainen ja tunnettu kouluttaja

Kartoitimme keväällä 2021 koulutustemme ja toimintamme tunnettuutta, asiakastyytyväisyyttä, asiakkaittemme nykyisiä ja tulevia tarpeita osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Asiakastutkimuksen tulokset kertovat vahvasta ja pitkästä osaamisestamme alan johtavana kouluttajana. Asiakkaamme ovat tyytyväisiä koulutustarjontaamme ja ovat valmiit suosittelemaan Kiinkoa koulutuksen järjestäjänä ja osaamisen kehittäjänä. NPS-indeksillä mitattuna suosittelijuus on noussut 59 prosenttiin.

Pysyviä ja positiivisia muutoksia

Olemme onnistuneet vastamaan ja kehittämään koulutustoimintaamme pandemiatilanteen tuomaan muuttuneeseen tilanteeseen asiakkaiden toivomalla tavalla.

”Asiakkaistamme 76% kertoi, että olemme onnistuneet palvelemaan poikkeusolojen aikana erittäin hyvin tai hyvin. Teimme maaliskuussa 2020 valtavan digiharppauksen siirtäessämme kaikki koulutuksemme verkkoon. Tulevaisuudessa hydridikoulutukset ja virtuaalitapahtumat ovat löytäneet paikkansa ja tulevat jatkossakin olemaan osa tarjontaamme.”, sanoo toimitusjohtajamme Jarno Tuimala.

Kiinko_asty_ensimmäisenä mieleen Kiinkosta_v2vari

Kiinko on alan tunnetuin toimija

Lähes 71% vastaajista mainitsee Kiinkon yhtenä tunnetuimmista kiinteistö- ja rakentamisalan koulutuksia järjestävistä organisaatioista.

Visiomme on olla asiakkaiden ensisijainen valinta vaikuttavan osaamisen kehittämisessä.

Mielikuvat Kiinkosta ovat positiivisia

Erityisesti vastaajat tuntevat Kiinkon koulutukset. Mielikuvia kysyttäessä nousivat esille koulutustemme ja toimintamme laadukkuus, ammattitaitoisuus ja monipuolisuus.

Asiakkaistamme 96% kertoo, että Kiinkolla on hyvä maine ja se tunnetaan luotettavana kumppanina hankkia ja kehittää ammattitaitoa. Haluamme olla suunnannäyttäjä ja innovatiivinen toimija.

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä

Lähes 77% vastaajista on erittäin tai melko tyytyväisiä Kiinkon toimintaan. Asiakkaamme kertovat, että koulutustemme avulla henkilöstön osaaminen on lisääntynyt.

Olemme yhdessä henkilöstömme kanssa laatineet toimintamme arvot: yhdessä - rohkeasti - innostaen. Haluamme toimia kaikessa toiminnassamme arvojemme mukaisesti. Asiakkaamme kokevat, että arvomme näkyvät työssämme.

Olemme pitäneet sopivasti yhteyttä

80% vastaajista piti yhteydenpitoa sopivana. Asiakkaamme kokevat yhteistyön olevan sujuvaa.

Haluamme olla lähellä asiakasta ja toimia yhdessä luotettavana henkilöstön ja alan yritysten osaamisen kehittäjänä.

NPS-suositteluindeksi

59% vastaajista antoi suosittelutodennäköisyydekseen arvosanan 9 tai 10 asteikolla 0-10.

Tieto taidoksi ja toiminnaksi

***** 

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakastutkimukseen osallistuneita!

Olemme toteuttaneet asiakastutkimuksen jo usean vuoden ajan. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink.