Asiakastutkimus 2020: Kiinko tunnetaan laadukkaista ja monipuolisista koulutuksista

Teetimme keväällä 2020 asiakastutkimuksen, jolla selvitimme koulutustemme ja toimintamme tunnettuutta, mielikuvia sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Asiakastutkimuksen tulokset olivat erinomaisia. Olemme onnistuneet kehittämään koulutustarjontaamme ja kasvattamaan tunnettuuttamme kiinteistö- ja rakennusalan kouluttajana entisestään.

”Asiakastutkimuksemme osoitti, että panostuksemme koulutusten vaikuttavuuteen, Kiinkon tunnettuuteen ja asiakaskokemukseen on tuottanut tulosta. Kiinkon suositteluindeksi (NPS) oli huikea 49. 78% vastaajista oli melko tai erittäin tyytyväisiä Kiinkon toimintaan. Olemme tuloksista ylpeitä, sillä meille on erittäin tärkeää olla mukana kehittämässä kiinteistö- ja rakennusalan osaamista nyt ja tulevaisuudessa.”, sanoo toimitusjohtajamme Jarno Tuimala.

89%

KIINKO ON ALAN TUNNETUIN TOIMIJA

Lähes 83% vastaajista mainitsee Kiinkon spontaanisti ensimmäisenä ja jopa 89% kolmen toimijan joukossa. Visiomme on olla asiakkaiden ensisijainen valinta vaikuttavan osaamisen kehittämisessä.

MIELIKUVAT KIINKOSTA POSITIIVISIA

Erityisesti vastaajat tuntevat Kiinkon koulutukset, mutta mielikuvissa tuli paljon esille myös muita hienoja ominaisuuksia kuten; arvostettu, laadukas ja suunnannäyttäjä.

Kiinkostamieleen1200x628

78%

ASIAKKAAT OVAT TYYTYVÄISIÄ KIINKOON

Lähes 78% vastaajista on erittäin tai melko tyytyväisiä Kiinkon toimintaan yleisesti. Olemme yhdessä henkilöstömme kanssa laatineet toimintamme arvot: yhdessä - rohkeasti - innostaen. Haluamme toimia kaikessa toiminnassamme arvojen mukaisesti.

76%

KIINKON HENKILÖSTÖ ON ONNISTUNUT PITÄMÄÄN SOPIVASTI YHTEYTTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

Jopa 76% vastaajista piti yhteydenpitoa sopivana.  

49

NPS-SUOSITTELUINDEKSI

Kysyimme ensimmäistä kertaa NPS-suositteluindeksiä. 52% vastaajista antoi suosittelutodennäköisyydekseen arvosanan 9 tai 10 asteikolla 0-10.

 

Olemme toteuttaneet asiakastutkimuksen jo usean vuoden ajan. Tutkimusta varten haastateltiin 101 asiakastamme. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink.