Tietoa Kiinkosta > Kansainvälistyminen

Tietoa Kiinkosta

Kansainvälistyminen

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on tukea suomalaisia alan yrityksiä niiden kansainvälistymisessä ja viedä koko toimialaa eteenpäin luomalla kontaktiverkostoa koulutustoiminnan tueksi.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on tukea suomalaisia alan yrityksiä niiden kansainvälistymisessä.

Kiinko toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Venäjällä, Baltian maissa ja CEPI:n (European Council of Real Estate Professions) kautta laajemmin Euroopassa. Kiinko tekee yliopistoyhteistyötä useiden arvostettujen kansainvälisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, kuten MIT ja Harvard Yhdysvalloissa sekä Reading Iso-Britanniassa. Kiinko on ollut järjestämässä tai toteuttamassa Suomessa pidettyjä kansainvälisiä kiinteistö- ja rakentamisalan tapahtumia, sekä toiminut isäntänä erilaisille ulkomaisille asiantuntijavierailuille.

Ammatilliset opintomatkat

Kiinteistö- ja rakentamisalan johdolle ja asiantuntijoille järjestetään vuosittain koulutusohjelmiin liittyviä kansainvälisiä opintomatkoja. Lisätietoa on koulutusohjelmien esittelyjen yhteydessä.

Lisäksi järjestetään matkoja alan merkittäviin seminaari- ja messutapahtumiin, esimerkiksi:

Lisätietoja Rehtori Jaana Lehto, jaana.lehto@kiinko.fi ja koulutuskoordinaattori Kaisa Saarela, puh. (09) 3509 2962, kaisa.saarela@kiinko.fi

Kiinteistöalan kielikoulutus

Kiinteistö- ja rakentamisalan kansainvälistyessä on kielitaito entistäkin tärkeämpää. Kiinkon kielikoulutuksessa keskitytään alan työtilanteissa tarvittavaan sanastoon ja ilmaisuihin. Ryhmät ovat pieniä ja niitä voidaan toteuttaa joustavasti myös yrityskohtaisesti.

koulutuspäällikkö Katja Haarma puh. (09) 3509 2920, katja.haarma@kiinko.fi