Koulutus > Koulutustarjotin

Koulutus

Isännöinti ja asuminen

Koulutusalueen esittely

Isännöinti ja asuminen

Laaja isännöintikoulutustarjonta keskittyy ensisijaisesti asunto-osakeyhtiöiden hoitamiseen, mutta monissa ohjelmissa käsitellään myös vuokra-asumista sekä liike- ja muita erityiskiinteistöjä. Vuokrataloja sekä liike- ja toimitilakiinteistöjä hoitaville on myös omat koulutusohjelmansa. 

Koulutusta järjestetään tutkintotavoitteisena koulutuksena, ajankohtaiskoulutuksena sekä yrityskohtaisena toteutuksena. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden lähteä liikkeelle aivan peruskäsitteistä tai omista valmiuksista riippuen siirtyä suoraan syventäviin opintoihin. Tarjonnassa myös seminaareja ja webinaareja  ajankohtaisista aiheista ja erityiskysymyksistä.

 

Lue lisää Isännöinnin ja asumisen koulutusalueesta »

Taloushallinto

Seuraavat koulutukset

Koulutusalueen esittely

Taloushallinto

Koulutusta järjestetään kirjanpidon, tilinpäätösasioiden,verotuksen, palkanlaskennan, vuokravalvonnan ja perinnän alueilta. Keskeisenä lähtökohtana on toteuttaa koulutusta asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja ns. tavallisten kiinteistöosakeyhtiöiden erityispiirteiden näkökulmasta

   

Lue lisää taloushallinnon koulutusalueesta »

Rakennuttaminen ja suunnittelu

Seuraavat koulutukset

Koulutusalueen esittely

Rakennuttamisen ja suunnittelun koulutusalueella on uudis-, korjaus- ja infrarakennuttamisen ammattilaisille suunnattuja pitkiä koulutusohjelmia sekä ajankohtaiskoulutuksia. Pätevöittävät koulutusohjelmat (www.fise.fi) antavat teoreettisen pohjan rakennuttajan pätevyyteen (RAP) ja vanhemman rakennuttajan pätevyyteen (RAPS). RAP- ja RAPS-koulutusohjelmia on uudis-, korjaus- ja infrarakennuttamisen alueilta. Erityisesti aloitteleville rakennuttajille on suunnattu Rakennuttamisen ja sopimustekniikan perusteet (RAPE) -koulutusohjelma. Infran ja yhdyskuntasuunnittelun aloilla toimiville tarjonnassa on lisäksi Infran kunnossapidon johtaminen (KUP) -koulutusohjelma sekä Yhdyskuntakehittämisen johtaja (YHJ) -valmennusohjelma. Rakennuttajapäivät on vuosittainen alan tapaamisfoorumi. Rakennuttajapäivät 2018 pidetään 18.-19.2018 Tampereella.

Lue lisää Rakennuttamisen ja suunnittelun koulutusalueesta »

Kiinteistönvälitys ja -arviointi

Seuraavat koulutukset

Koulutusalueen esittely

Kiinteistönvälitys ja -arviointialan osaaja löytää tarjonnastamme omaa ja yrityksensä tarpeita vastaavan koulutuksen. Useat eri aihealueisiin keskittyvät ajankohtaistilaisuudet, vuosittaiset eri ammattiryhmien tiedonpäivitystilaisuudet ja monipuolinen tutkintokoulutustarjonta ovat hyvä lähtökohta ammattitaidon vahvistamiseen ja kehittämiseen.

 

Lue lisää  Kiinteistönvälitys ja -arviointi koulutusalueesta »

Tekninen ylläpito

Seuraavat koulutukset

Koulutusalueen esittely

Kiinteistön kuntoon ja ylläpitoon, elinkaaripalveluihin, energiaan, ympäristöön ja sisäilma-asioihin liittyvä koulutustarjonta kattaa kiinteistöhuollon työnjohdon ja teknistä asiantuntijuutta vaativat asiantuntijatehtävät. Osassa koulutuksista paneudutaan myös projektijohtamisen ja kustannustehokkuuden alueisiin. 

Oppiminen perustuu työelämän asiantuntijoiden antamaan lähiopetukseen, opetuskeskusteluihin, ryhmätöihin, työssäoppimiseen, oppimistehtäviin, ja opinnäytetöihin.    

   

Lue lisää Teknisen ylläpidon koulutusalueesta »

Kiinteistöliiketoiminta ja -rahoitus

Seuraavat koulutukset

Koulutusalueen esittely

Kiinteistöliiketoiminnan ytimessä ovat positiivisen asiakas- ja käyttäjäkokemuksen tuottaminen, hankkeiden kassavirrat ja investoinnit, kiinteistökannan omistamisen ja ylläpidon kannattavuus, palvelukonseptit ja liiketoimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut.

Kiinteistöliiketoiminnan koulutuksen osaamisalueita ovat muun muassa sijoittaminen ja rahoitus, vuokraus ja vuokrasopimukset, kiinteistöjen kehittäminen, kiinteistöpalvelujen organisointi ja toimitilajohtaminen.

 

Lue lisää Kiinteistöliiketoiminnan ja -rahoituksen koulutusalueesta »

Johtaminen ja esimiestyö

Seuraavat koulutukset

Johtaminen ja esimiestyö

Muuttuva maailma vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Johtajuudelta vaaditaan paljon erilaista osaamista - erilaisten verkostojen johtaminen, asiakaslähtöinen liiketoiminta ja palvelulupauksen pitäminen ovat keskeisiä asioita organisaation menestymisessä.

Kehitämme jatkuvasti kiinteistöalan johdon koulutuksia. Ajankohtaisia johtamisen ja toimivan strategian avaintekijöitä käsitellään Kiinkon käynnistyvissä valmennusohjelmissa.

Kiinkon johtamiskoulutukset (PGP, JET) ovat KJs-sertifioinnin edellyttämää kiinteistöjohtamiseen erikoistavaa koulutusta.

Asiakaspalvelu ja kielikoulutus

Seuraavat koulutukset

Asiakaspalvelu ja kielikoulutus

Juridiikka

Seuraavat koulutukset

Juridiikka

Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen juridiikkakoulutukset käsittelevät alan keskeisiä aiheita, sisältöjä ja kysymyksiä; lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä, tulevaisuuden mahdollisuuksia, tarpeita sekä alaan liittyviä oikeustapauksia. Koulutukset tarjoavat myös erinomaisen verkostoitumisympäristön kaikille alalla toimiville asiantuntijoille.

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA

Seuraavat koulutukset

Koulutusalueen esittely

Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen.

Haku toiseen KiRa EMBAan on alkanut!