Koulutus > Koulutusohjelmat ja pätevyydet > Isännöinti ja asuminen

Koulutus

Isännöinti ja asuminen

Laaja isännöintikoulutustarjonta keskittyy ensisijaisesti asunto-osakeyhtiöiden maailmaan, mutta myös vuokrataloisännöinnille ja liike- ja toimitilakiinteistöjä hoitaville on omat koulutusohjelmat. ITS- ja AIT-koulutuksissa käsitellään myös vuokra-asumista sekä liike- ja muita erityiskiinteistöjä.

Koulutuksia järjestetään tutkintotavoitteisina, ajankohtaisseminaareina, webinaareina sekä yrityskohtaisina toteutuksina. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden lähteä liikkeelle aivan peruskäsitteistä tai omista valmiuksista riippuen mennä suoraan syventäviin opintoihin. 

Isännöinti ammattina ja toimialana on muuttuu jatkuvasti aiheuttaen kehityshaasteita myös ammattilaisten osaamiselle. Osaamistarpeisiin vaikuttaa keskeisesti lainsäädännön kehitys, energianhallinnan vaatimukset sekä edelleen jatkuva korjausrakentamisen tarve. Myös asukkaiden ja osakkaiden tietämyksen lisääntyminen tuo haasteita erityisesti viestintäosaamisen ja -kanavien hallintaan.

Näihin haasteisiin Kiinko pyrkii vastaamaan tarjoamalla ajantasaista ja käytäntöön sovellettavissa olevaa koulutusta henkilöstön, yritysten ja koko isännöintialan tarpeisiin.

Isännöinnin ja asumisen koulutusohjelmat:

Kiinteistösihteerin koulutus ja tutkinto (KISI)

on tarkoitettu kiinteistöalan toimisto-, asiakaspalvelu- ja muissa asumispalvelun sihteeritehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus valmentaa kiinteistöalan toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviin keskeisinä osa-alueina asunto-osakeyhtiön lainsäädäntö mm. vastuunjaon, avainturvallisuuden ja huoneenvuokraukseen liittyvät asiat.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Isännöinnin perusteet 

–koulutus antaa tiiviin katsauksen asunto-osakeyhtiön isännöinnin perusasioihin, kuten isännöinnin vastuu- ja velvollisuuskysymyksiin. Koulutuksessa käydään läpi isännöinnin keskeiset osa-alueet hallinnon, talouden sekä teknisen ylläpidon osalta.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutus (IK)

on tarkoitettu isännöintialalle aikoville tai sivutoimisesti isännöiville. Koulutus sopii hyvin myös alan vaihtajille ja antaa hyvät mahdollisuudet siirtyä isännöitsijän tehtäviin. Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Isännöinnin ammattitutkintokoulutus

painottuu normaalin asunto-osakeyhtiön isännöintiin ja tähtää nimensä mukaisesti ammattitutkintoon. Isännöinnin ammattitutkinto perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Isännöintitehtävissä vasta aloittaneelle koulutus ja antaa hyvät valmiudet hoitaa normaalin asuinkiinteistön isännöintitehtäviä ja alalla jo pitempään toimineelle isännöitsijälle lisävarmuutta isännöintitehtäviin.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS® 

on tarkoitettu jatkotutkinnoksi ammatissa vähintään vuoden toimineille ammatti-isännöitsijöille. Koulutus painottuu asunto-osakeyhtiön isännöintiin, mutta koulutuksessa käsitellään asioita myös vuokra- ja liikekiinteistöjen kannalta. Näkökulma laaja-alaisessa koulutuksessa on asiakasyhtiön kokonaisvaltainen johtaminen hallinnon, talouden, teknisen ylläpidon ja viestinnän alueilla.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Teknisen isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS®-TEK

kaksi eri tasoista koulutusta Perus-TEK sekä ITS-TEK II. Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto AIT® 

on tarkoitettu asuin- ja toimitilakiinteistöisännöinnin johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, sekä näihin tehtäviin aikoville kokeneille ammatti-isännöitsijöille. Asiakasyritysten isännöinnin lisäksi koulutuksessa tarkastellaan myös johtaminen ja kannattavuuden näkökulmia. Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Kaikki tutkintoon johtavat koulutusohjelmat toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutusmuoto mahdollistaa tehokkaan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Teoriaopetus tapahtuu lähijaksojen aikana. Oppimisprosessia ohjataan ja seurataan oppimistehtävien ja sähköisen oppimisalustan avulla.

Linkki: Isännöinnin ja asumisen Hallituskoulutus (AsOy) -koulutukset »
Linkki: Isännöinnin ja asumisen ajankohtaiskoulutukset »
Linkki: Isännöinnin ja asumisen tutkintokoulutukset »
Kysyttävää koulutuksista? Ota yhteyttä puh. 093509 290

koulutuskoordinaattori Kirsi Mykkänen-Vesalainen kirsi.mykkanen@kiinko.fi: IK, isännöinnin ammattitutkinto, Isännöinnin perusteet

koulutuskoordinaattori Anne Kaija anne.kaija@kiinko.fi: KISI, ITS

koulutuskoordinaattori Hanne Valtonen hanne.valtonen@kiinko.fi: AIT

koulutuspäällikkö Noora Mäkinen noora.makinen@kiinko.fi: KISI, IK, isännöinnin ammattitutkintokoulutus, ITS

liiketoimintajohtaja Katja Haarma katja.haarma@kiinko.fi: ITS ja AIT