Tutkimus ja kehitys > Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Tutkimus ja kehitys

Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tutkimusrahaston tarkoituksena on palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita sekä edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimusrahaston määrärahat ja stipendit julkistetaan haettavaksi vuosittain. Määrärahojen ja stipendien myöntämisperusteiden painopisteet vaihtelevat vuosittain. Katso haettavista stipendeistä ja määrärahoista lisätietoja hakuilmoitukselta.

Jaetut tutkimusmäärärahat ja stipendit 2016

Kiinteistöalan Koulutussäätiö tukee väitöskirjatason tieteellisiä tutkimuksia jakamalla tutkimusmäärärahoja yhteensä 37 000 euroa. Tämän lisäksi Kiinko jakaa stipendejä maisteri- tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin valmiisiin tai valmistuviin opinnäytetöihin yhteensä 20 000 euroa.

Tutkimusmäärärahan saajat ja rahoitettavien tutkimusten aiheet:

Stipendien saajat ja rahoitettavien töiden aiheet:

Kiinteistöalan Koulutussäätiön määrärahat 2016

Kiinteistöalan Koulutussäätiö julkistaa vuonna 2016 haettavaksi sekä stipendejä maisteri- ja diplomitöihin tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin töihin sekä tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen. Hakuaika on 1.2.- 29.4.2016.

Tutkimusmäärärahan ja stipendin hakulomakkeet:

Hakuaika alkaa 1.2. ja päättyy 29.4. 2016.

Lisätiedot:

kehityspäällikkö Virpi Slotte p. (09) 3509 2921 tai 0400 641 007, etunimi.sukunimi@kiinko.fi