Tutkimus ja kehitys > Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Tutkimus ja kehitys

Stipendit ja tutkimusmäärärahat

Kiinteistöalan Koulutussäätiön tutkimusrahaston tarkoituksena on palkita ja kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan opiskelijoita sekä edistää alan tieteellistä tutkimustoimintaa. Tutkimusrahaston määrärahat ja stipendit julkistetaan haettavaksi vuosittain. Määrärahojen ja stipendien myöntämisperusteiden painopisteet vaihtelevat vuosittain. Katso haettavista stipendeistä ja määrärahoista lisätietoja hakuilmoitukselta.

Jaettavat tutkimusmäärärahat ja stipendit 2017

Kiinteistöalan Koulutussäätiö julkistaa vuonna 2017 haettavaksi sekä stipendejä maisteri- ja diplomitöihin tai alan ylempään AMK-tutkintoon liittyviin töihin sekä tutkimusmäärärahoja tieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen. Hakuaika on 8.3.- 12.5.2017.

Tutkimusmäärärahan ja stipendin hakulomakkeet:

Lisätiedot:

Lisätiedot: kehityspäällikkö Virpi Slotte p. (09) 3509 2921 tai 0400 641 007, etunimi.sukunimi@kiinko.fi