Tutkimus ja kehitys > Kiinkon kehitystoiminta

Tutkimus ja kehitys

Kiinkon kehitystoiminta

Kiinteistö- ja rakentamisalan kehittäminen

Kiinko harjoittaa ja tukee monin tavoin kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämistä. Kiinkon oma kehitystoiminta on käytännönläheistä ja tähtää aina tulosten hyödynnettävyyteen työpaikoilla. Lisäksi Kiinteistöalan Koulutussäätiö rahoittaa alan tutkimusta sekä myöntää stipendejä, apurahoja ja määrärahoja.

Kiinkon kehittämistoiminta jakautuu viiteen osa-alueeseen:

  1. Kansainväliset kehityshankkeet
  2. Koulutuksen laadunkehittämishankkeet
  3. Työelämäyhteistyön kehittämishankkeet ja ammattitutkimukset
  4. Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittaminen ja tukeminen
  5. Stipendit ja tutkimusmäärärahat kiinteistöalan opiskelijoille ja tutkijoille