Koulutus > Koulutusohjelmat ja pätevyydet > Kiinteistönvälitys ja -arviointi

Koulutus

Kiinteistönvälitys ja -arviointi

Koulutuspolkuja seuraten voi suunnitella itselleen kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen tai kiinteistöarvioinnin opintokokonaisuuden. Tällä hetkellä valittavia tutkintokoulutusohjelmia omasta peruskoulutuksesta ja kokemuksesta riippuen ovat Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (KED), Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (KiAT), Kiinteistönvälittäjäkokeeseen valmentautuminen (LKV-valmennus) ja Ylempi kiinteistönvälittäjän koulutus ja tutkinto (YKV). Lisäksi on Vuokravälittäjän tutkinto (VuT), Vuokrahuoneiston välittäjäkokeeseen valmentautuminen (LVV-valmennus) sekä kiinteistön arvioijille suunnattua koulutusta.

Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (KED)

KED –koulutusohjelma antaa perusvalmiudet kiinteistönvälitystehtävien hoitamiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia kiinteistöedustajana kiinteistönvälitysliikkeessä. Koulutus tukee myös opiskelijan omaa valmistautumista Keskuskauppakamarin järjestämään kiinteistönvälittäjäkokeeseen (LKV-pätevyys) ja sopii siten myös kokeneille välittäjille.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (KiAT)

KiAT -Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto avaa uuden väylän kouluttautumiselle alalla toimiville välittäjille. Kiinteistönvälityksen tehtävissä tarvittavat tiedot ja käytännön taidot hankitaan ammattitutkinnon suorittamiseen valmistavassa koulutuksessa (valmentaa myös LKV-kokeeseen) ja työssä oppimalla. Jos osaamista on tarpeeksi, opiskelija ohjataan suoraan tutkinnon suorittamiseen ilman valmistavaa koulutusta. Tutkinto on näyttötutkinto, jossa ammatillinen osaaminen todennetaan työpaikalla tapahtuvissa tutkintotilaisuuksissa.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

LKV-valmennus

LKV-valmennus tukee opiskelija omaa valmistautumista Keskuskauppakamarin järjestämään kiinteistönvälittäjäkokeeseen (LKV-pätevyys). Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan järjestämä kiinteistönvälittäjäkoe antaa vastaavan hoitajan pätevyyden.
Etsi koulutusta koululutustarjottimelta »

Ylempi kiinteistönvälittäjän koulutus ja tutkinto (YKV) 37,5 op

YKV-koulutusohjelman tavoitteena on syventää alalla toimivien kokeneiden kiinteistönvälittäjien, myyntijohtajien ja yrittäjien ammattiosaamista sekä antaa valmiuksia toimia johtotehtävissä kiinteistönvälitysalalla. Koulutus tähtää käytännön valmiuksien parantamiseen.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Vuokravälittäjän tutkinto (VuT) 10,5 op

VuT-koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia asuin- ja liikehuoneistojen vuokravälitystehtävien hoitamiseen. Koulutus tukee myös opiskelijan omaa valmistautumista Keskuskauppakamarin järjestämään vuokrahuoneiston välittäjäkokeeseen (LVV-pätevyys).
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Vuokrahuoneiston välittäjäkokeeseen valmentautuminen

LVV-valmennus tukee opiskelija omaa valmistautumista Keskuskauppakamarin järjestämään vuokrahuoneiston välittäjäkokeeseen (LVV-pätevyys). Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan järjestämä vuokrahuoneiston välittäjäkoe antaa vastaavan hoitajan pätevyyden.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Asuntojen ja asuinkiinteistöjen arviointikoulutus

Asuntojen ja asuinkiinteistöjen arviointikoulutus antaa valmiuksia arviolausunnon tekemiseen. Koulutuksessa perehdytään hyvään kiinteistönarviointitapaan, markkinainformaation käyttöön sekä arviointimenetelmien soveltamiseen asuntojen ja asuinkiinteistöjen arvioinnissa.
Toimitilakiinteistöjen arviointikoulutus antaa valmiuksia arviolausunnon laatimiselle. Koulutuksessa perehdytään hyvään kiinteistönarviointitapaan, markkinainformaation käyttöön sekä arviointimenetelmien soveltamiseen toimitilakiinteistöjen arvioinnissa. Asuntojen ja asuin- sekä toimitilakiinteistöjen arviointikoulutukset sopivat auktorisointikokeeseen valmistautuville ja muille kiinteistöarvioinnin ammattilaisille.
Etsi koulutusta koulutustarjottimelta »

Kysyttävää koulutuksista? Ota yhteyttä:
Pekka Holopainen

Liiketoimintajohtaja Pekka Holopainen

(09) 3509 2914, 040 5121 509, pekka.holopainen@kiinko.fi

 

Koulutuspäällikkö Katri Janhonen

040 861 8110, katri.janhonen@kiinko.fi

Esa Heikkinen

Koulutuspäällikkö Esa Heikkinen

(09) 3509 2932, 044 506 0504, esa.heikkinen@kiinko.fi