Koulutus > Koulutusohjelmat ja pätevyydet

Koulutus

Kiinkon koulutusohjelmat ja pätevyydet

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö tarjoavat lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuskeskus tarjoaa ajankohtaiskoulutuspalveluja ja Koulutussäätiö järjestää tutkinto- ja pätevöittämistavoitteista koulutusta alan ammattilaisille. Kiinteistöalan Koulutussäätiö järjestää ylläpitämässään oppilaitoksessa pitkäkestoisia koulutuksia, tutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kattavasti kiinteistöalan osa-alueilla.

Koulutustoiminta on pääosin aikuisten ammatillista lisäkoulutusta johtotehtävistä suoritustason tehtäviin. Opintomoduuleja järjestetään myös muille aikuis- ja nuorisopuolen julkisille ja yksityisille oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille, korkeakouluille ja yliopistoille. Päätoimialansa lisäksi oppilaitos tarjoaa myös konsultointipalveluja ja muuta alaan liittyvää yrityskoulutusta sekä harjoittaa alan tutkimus- ja kustannustoimintaa.

 

Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ja Koulutussäätiön koulutusalueet: 

Isännöinti ja asuminen       

Taloushallinto                    

Rakennuttaminen ja suunnittelu  

Kiinteistönvälitys ja -arviointi      

Tekninen ylläpito           

Kiinteistöliiketoiminta ja -rahoitus 

Johtaminen ja esimiestyö          

Asiakaspalvelu ja kielikoulutus    

Juridiikka