Rakkaudesta lajiin

Isännöintitoimisto Asunto Maisteri Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja Katja Pesonen korostaa tiedonjanon ja kouluttautumisen tärkeyttä.

Pesonen työskentelee päätoimisesti kiinteistömanageerauksen sekä asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden isännöinnin parissa. Lisänsä tuo asuntosijoittamistoiminta, jota Pesonen harjoittaa päätoimensa ohessa.

Ennen yrittäjyyttä Pesonen ehti työskennellä noin 30 vuotta erinäisissä kiinteistöalan tehtävissä. Työkokemusta on ehtinyt karttua sekä asunto-osakeyhtiöistä että julkishallinnon puolelta. Heittäytyminen talousjohtamisen ja julkishallinnon johtotehtävistä kiinteistöalan yrittäjäksi kävi helposti, sillä ala on kaikessa laajuudessaan aina ollut lähellä Pesosen sydäntä.

– Asumiseen ja kiinteistöihin liittyvät hankkeet ovat paitsi ammattini myös harrastukseni ja suuri intohimoni. Hengitän tätä alaa ja teen työtäni todella rakkaudesta lajiin.

Työkenttä tehtävineen on suuri ja verkostotkin ulottuvat laajalle alueelle. Isännöintialan ammattilaisilta odotetaan ratkaisuja varsin vaativiin ongelmiin ja haasteisiin. Samaan aikaan voi olla käynnissä useita eri työtehtäviä, ja ne on pystyttävä hoitamaan siitä huolimatta sujuvasti ja ajallaan.

– Tällä alalla on hyötyä uteliaisuudesta, tiedonnälästä, oppimishalusta ja kyvystä omaksua uusia asioita. Maailma muuttuu, ja ilman oikeaa tietoa ei voi johtaa. Myöskään hyvistä ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaidoista ei ole ainakaan haittaa. Tässä työssä pitää olla aidosti kiinnostunut asiakkaan asioista ja halukas hoitamaan työt kunnialla maaliin.

Pesonen on suorittanut Kiinkon ja Tampereen yliopiston yhdessä järjestämän Kiinteistö- ja rakentamisalan EMBA-koulutuksen sekä Rakennuttamisen johtaminen (RAPS) -koulutusohjelman. Molempien kokonaisuuksien kirjallisissa näyttötöissä, tutkielmissa ja tehtävissä oli mahdollista soveltaa omaa päivätyötä, mikä lisäsi entisestään koulutusten hyödyllisyyttä. Pesonen pitää Kiinkon opintokokonaisuuksia suuressa arvossa. Niiden myötä osaaminen on syventynyt ja verkostot ovat entisestään laajentuneet.

– Koen arvostetun EMBA-diplomin olevan todistus pitkäjänteisestä oman johtamisosaamisen kehittämisestä. Vaativasta ohjelmasta suoriutuminen työn ja yrityksen johtamisen ohella on kysynyt aitoa halua uuden oppimiseen sekä rohkeutta sukeltaa syvälle omiin käsityksiin ja motiiveihin. Hyvä yritysjohtaja ei pelkää heittäytyä dialogiin itsensä ja muiden kanssa. Hankittu tietotaito voidaan muuttaa liikevaihdoksi ja asiakkaiden hyödyksi.

Pesonen on erittäin tyytyväinen suorittamiinsa opintoihin ja aikoo vastaisuudessakin suunnata Kiinkon koulunpenkille oppimaan, mikäli tarvetta tai innostusta uuden aihealueen opettelemiseen herää.

– Kiinkon koulutukset ovat hyvin järjestettyjä ja päivät tehokkaita, juuri kuten kuuluukin. Suosittelen näitä kokonaisuuksia ehdottomasti kaikille kiinteistöalalla työskenteleville. Täytyy muistaa, että tieto on valtaa ja tiedonjano pysyttelemistä ajassa kiinni, hieman myös huomisen puolella.

Katja Pesonen_kuva_blurri