Muista haastaa itseäsi!

Newsecillä Senior Property Managerina työskentelevä Matti Peittilä on tyytyväinen Kiinkon koulutusten kovaan tasoon.

Property managerin työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Tilanteet voivat muuttua äkisti, aikataulut elävät suuntaan ja toiseen ja työpiikit ovat arkipäivää. Työntekijän on kyettävä reagoimaan ajoissa ja pitämään langat visusti näpeissä. Tavanomaisten kunnossapito- ja korjaustöiden lisäksi toimenkuvaan kuuluu monipuolisesti erilaista selvittelyä, organisointia ja uuden opettelua, sillä property managerilla tulee olla monien eri alojen perustiedot hallussa. Myös resilienssistä ja hyvistä kommunikaatiotaidoista on hyötyä.

– Tätä nykyä työskentelen enimmäkseen datan ja prosessien parissa. Suunnittelen ja toteutan ratkaisuja tiedon säilömiseksi ja jalostamiseksi monipuolisesti hyödynnettävään muotoon. Datalla voidaan virtaviivaistaa prosesseja ja nostaa tekemisen laatua ja varmuutta. Päiviin sisältyy kehitystehtävien lisäksi tavallisia kiinteistöjohtamisen tehtäviä, kuten vahinkotapauksia, sopimuksia, raportointia ja rakennuttamista.

– Toisaalta kehityskohteet ovat luonteeltaan kohtuullisen ennustettavia ja projektit voivat olla pitkäkestoisia, mikä vaatii suunnitelmallisuutta tekemiselle. Yhteistyöverkosto on kiinteistöliiketoiminnassa laaja ja monipolvinen, eli saa olla tekemisissä hyvinkin erilaisista ammatillisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Kokemusta on ehtinyt karttua muun muassa esimiestehtävistä ja asiakkuuksien hoitamisesta. Sittemmin enemmän sisäisen kehitystoiminnan, digitaalisten järjestelmien ja prosessien sekä haltuunottojen ja tarjouslaskennan pariin siirtynyt Peittilä kutsuu alalle päätymistään onnekkaaksi sattumaksi.

– Kiinteistöala oli sikäli kyllä tuttu, että opintojen aikana olin muun muassa töissä taloteknisessä insinööritoimistossa, ja diplomityöni käsitteli rakentamisen ja rakennusjätteen kierrättämisen tulevaisuutta. Valmistuttuani työskentelin tutkijana knowledge managementin parissa ja harkitsin tohtoriopintoja, kunnes päätin hakea yksityisen sektorin töitä ’manager’-hakusanalla, rajaamatta alaa sen enempää. Sopiva paikka löytyi kiinteistöpuolelta ja sillä tiellä olen edelleen.

Peittilä on syventänyt osaamistaan Kiinkon koulutuksilla. Käytyinä ovat Kiinteistöpäällikön koulutus ja tutkinto (FMA), Korjaushankkeen rakennuttaminen (RAP) sekä Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), joista etenkin RAP ja PGP tekivät vaikutuksen kovalla tasollaan.

– Esimerkiksi PGP-kokonaisuudessa osallistujia oli kattavasti erilaisista ammatillisista taustoista ja kaikkia yhdisti aito kiinnostus koulutuksen aiheita kohtaan. Ammattimaisten luennoitsijoiden ansiosta koulutus oli paitsi kiinnostava ja hyödyllinen myös viihdyttävä. Nyt ymmärrän kiinteistöliiketoiminnan kokonaisuutta entistä kattavammin. Kerrassaan loistava opintokokonaisuus!

Peittilä haluaa tulevaisuudessa käydä ainakin Kiinteistö- ja rakentamisalan Executive MBA -koulutuksen. Tulevilta opintokokonaisuuksilta hän odottaa vähintään samaa kuin aiemmiltakin – osaavia luennoitsijoita, motivoituneita osallistujia ja ammatillista maailmankuvaa laajentavaa keskustelua.

– Kehotukseni kaikille osallistujille on, että muista haastaa itseäsi, niin voit oppia uutta ja näin myös tarjota muillekin entistä enemmän. Työelämä on jatkuvaa uuden oppimista. Aina voi tehdä asioita paremmin ja tehokkaammin, ja myös Kiinkon koulutukset tukevat tätä ajatusta.

Matti Peittilä395x263px