Muista haastaa itseäsi!

Premicossa Senior Asset Managerina työskentelevä Matti Peittilä on tyytyväinen Kiinkon koulutusten kovaan tasoon.

Asset managerin työ on monipuolista ja vaihtelevaa, tilanteet voivat muuttua äkistikin ja aikataulut elävät suuntaan ja toiseen. Tehtävässä on kyettävä ennakoimaan ja reagoimaan ajoissa sekä pitämään kokonaisuus näpeissä. Päävastuuna on omistaja-arvon kehittyminen ja toimenkuvaan kuuluukin monipuolisesti erilaista organisointia sekä teknisiä ja kaupallisia kokonaisuuksia, joten asset managerilla tulee olla monien eri alojen taidot hallussaan. Myös resilienssistä ja hyvistä kommunikaatiotaidoista on hyötyä.

– Päävastuu on siinä, että salkku tuottaa ja tuotto kehittyy. Suuri osa huomiosta on yläviivassa, eli vuokrauksessa ja mittavassa capex-putkessa, jossa elinkaaren jatkamisen lisäksi haetaan tasonnostoa asuntoihin ja säästöjä ESG-investoinneilla. Päiviin sisältyy edelleen myös kiinteistöjohtamisen tehtäviä, kuten vahinkotapauksia, sopimuksia ja raportointia. Raportoinnissa olen tosin siirtynyt enemmän kuluttajaksi kuin tuottajaksi.

– Portfolion kehityskohteet ovat ennustettavia ja pitkäkestoisia, mikä vaatii suunnitelmallisuutta tekemiselle. Aikaisempiin hommiin verrattuna peruskorjaushankkeessa on huomioitava teknisten näkökohtien lisäksi inhimilliset, eli asumishaitta, sekä kaupalliset eli projektin rahoitus ja vaikutus kassavirtaan ja vuokrattavuuteen.

Aikaisemmin kokemusta on ehtinyt karttua myös muun muassa esimiestehtävistä, teknisen ylläpidon johtamisesta sekä asiakkuuksien hoitamisesta. Vastikään vajaan 50 asuinkiinteistön portfolion haltuun ottanut Peittilä kutsuu alalle päätymistään onnekkaaksi sattumaksi.

– Kiinteistöala oli sikäli kyllä tuttu, että opintojen aikana olin muun muassa töissä taloteknisessä insinööritoimistossa, ja diplomityöni käsitteli rakentamisen ja rakennusjätteen kierrättämisen tulevaisuutta. Valmistuttuani työskentelin tutkijana knowledge managementin parissa ja harkitsin tohtoriopintoja, kunnes päätin hakea yksityisen sektorin töitä ’manager’-hakusanalla, rajaamatta alaa sen enempää. Sopiva paikka löytyi kiinteistöpuolelta ja sillä tiellä olen edelleen.

Peittilä on syventänyt osaamistaan Kiinkon koulutuksilla. Käytyinä ovat Kiinteistöpäällikön koulutus ja tutkinto (FMA), Korjaushankkeen rakennuttaminen (RAP) sekä Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), joista etenkin RAP ja PGP tekivät vaikutuksen kovalla tasollaan.

– Esimerkiksi PGP-kokonaisuudessa osallistujia oli kattavasti erilaisista ammatillisista taustoista ja kaikkia yhdisti aito kiinnostus koulutuksen aiheita kohtaan. Ammattimaisten luennoitsijoiden ansiosta koulutus oli paitsi kiinnostava ja hyödyllinen myös viihdyttävä. Sen jälkeen ymmärsin kiinteistöliiketoiminnan kokonaisuutta entistä kattavammin. Kerrassaan loistava opintokokonaisuus!

Peittilä haluaa tulevaisuudessa käydä ainakin Kiinteistö- ja rakentamisalan Executive MBA -koulutuksen. Tulevilta opintokokonaisuuksilta hän odottaa vähintään samaa kuin aiemmiltakin – osaavia luennoitsijoita, motivoituneita osallistujia ja ammatillista maailmankuvaa laajentavaa keskustelua.

– Kehotukseni kaikille osallistujille on, että muista haastaa itseäsi, niin voit oppia uutta ja näin myös tarjota muillekin entistä enemmän. Työelämä on jatkuvaa uuden oppimista. Aina voi tehdä asioita paremmin ja tehokkaammin, ja myös Kiinkon koulutukset tukevat tätä ajatusta.

Matti Peittilä395x263px