Arvokasta tietotaitoa työarjesta suoriutumiseen

Kansallis-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Henri Honkaneva (PerusTEK, FMA) pitää konkreettisia ja käytännönläheisiä tapausesimerkkejä hyvänä oppimisen välineenä.

Muun muassa kiinteistöjen teknisestä ja taloudellisesta johtamisesta vastaava ja ajoittain myös rakennuttajan töitä tekevä Honkaneva on saanut Kiinkon koulutuksista runsaasti eväitä ammattiinsa.

– Olen suorittanut Kiinkossa Teknisen isännöitsijän tutkinnon (PerusTEK™) ja Kiinteistöpäällikön tutkinnon (FMA™). Molemmat tutkinnot ovat antaneet arvokasta tietotaitoa työarjesta suoriutumiseen. Kokeneiden ammattilaisten pitämät luennot ja etenkin konkreettiset esimerkkitapaukset, joita luennoitsijat meille jakoivat, ovat jääneet mieleen ja myös osaksi työarkea.

Kiinteistövastaavanakin aiemmin työskennellyt Honkaneva on ollut pienestä pitäen kiinnostunut tekniikasta. Kipinä eri sähkölaitteita ja -järjestelmiä kohtaan sai hänet kouluttautumaan aikoinaan energia- ja sähkötekniikan asentajaksi, minkä lisäksi häneltä löytyy hihasta myös taloushallinnon ammattitutkinto.

Työnkuva turkulaisessa kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiössä sen sijaan koostuu esimerkiksi vuokralaisten kontaktoimisesta, budjettien laadinnasta ja seurannasta, kiinteistöhuollon ohjauksesta, korjausremonttien suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä erilaisista ylläpitotehtävistä.

– Kiinteistöpäällikön on tunnettava vastuunsa ja tiedettävä mitä ympärillä tapahtuu. Tämä vaatii toimistotyön lisäksi jalkautumista paikan päälle, joten työ voi olla hyvinkin liikkuvaa ja ympäristöt saattavat vaihtua tiuhaan. Lisäksi kaikki laitteistot ja tekniset järjestelmät pitää olla hallussa, joten omaa tietotaitoa on päivitettävä säännöllisesti. Työn suola onkin juuri se, että työtehtävät ovat monipuolisia ja jokainen päivä on varmasti erilainen. Kaikista suoritetuista koulutuksista ja tehdyistä töistä on ollut valtavasti hyötyä oppimisen kannalta.

Juuri nyt opiskelut on opiskeltu, mutta tulevaisuudessa Honkanevaa saattaisi kiinnostaa isännöitsijälle tarkoitetut tutkinnot ja lisäkoulutukset, tulevista haasteista ja tarpeista riippuen. Kiinkon koulutuksia Honkaneva suosittelee lämpimästi.

– Kiinkon koulutukset tarjoavat hyvän alun perusasioita opetteleville tai niille, jotka haluavat kehittyä nykyisissä työtehtävissään. Konkreettisten ja käytännönläheisten esimerkkien kautta omat tiedot karttuvat merkittävästi. Lisäpisteet Kiinkolle siitäkin, että vaikka vuosina 2020–2021 pandemia sekoitti monien opinnot, niin etäluennot järjestettiin niin hyvin kuin mahdollista. Koulutuspäivät pysyivät mielenkiintoisina poikkeusoloista huolimatta.

Henri Honkaneva395x263px