Kiinteistönvälittäjän ammattitaitoa on pidettävä yllä jatkuvalla koulutuksella

Ylempi kiinteistönvälittäjä YKV, LKV, KiAT, FM, Partner Krista Malmivaara, Bo LKV Helsingistä, millaisena näet kiinteistönvälitysalan koulutus- ja osaamistarpeet tulevaisuudessa?

Ammattitaitoa on pidettävä yllä jatkuvalla koulutuksella. Parasta olisi alalle, että LKV-tutkinnon vaatimus olisi välittäjän työlle itsestäänselvyys – näin saisimme koko alalle arvostusta ja kohennusta. Tämän lisäksi olisi hyvä saada jokin ammattitaitoa ylläpitävä koulutusmuoto, jossa olisi mahdollista kartuttaa tehokkaissa lyhyemmissä jaksoissa alan viimeisimmät lain vaatimat asetukset ja määräykset. Hyvän välitystavan ohjeeseen sitoutuminen tulee olemaan entistä tärkeämpää, haluammehan palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja niin, ettei asuntokaupoista tule jälkipuinteja oikeusistuimissa.

Kiinteistönvälitysala elää nyt myös voimakasta teknologista murrosta, jossa sähköinen kaupankäynti vaatii välittäjiltä ja asiakkailta paljon uusia valmiuksia ja toimintatapoja. Miten tämä saadaan hallitusti läpi kiinteistönvälittäjien ja heidän viiteryhmien, kuten isännöitsijöiden ja pankkitoimihenkilöiden kanssa? Kun tähän lisätään vielä asiakkaiden teknologinen osaaminen, toiveet ja tarpeet, olemme todella avainasemassa näyttämässä uuden asuntokaupan muotoa.

Kiinteistönvälittäjät ovat ennen kaikkea palvelualan asiantuntijoita. Loppupelissä voiton vie se, joka osaa sopeutua tähän nopeaan ja jatkuvasti kehittyvään markkinaan ja sen vaatimuksiin tuomalla uusia palvelukonsepteja ja –välineitä. Välittäjän on yhä kasvavassa määrin otettava haltuun myös sosiaalisen median tuomat haasteet omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään. Meidän tehtävä on toimia siellä, missä asiakkaammekin ovat!

KristaMalmivaara1200x627

Krista Malmivaara on suorittanut Ylemmän kiinteistönvälittäjän tutkinnon (YKV) Kiinkossa.

Lue lisää kiinteistönvälitysalan koulutuksistamme