Digitalisoituminen edellyttää jatkuvaa oppimista

Senior Advisor Tapani Väljä AG-Partners Corporate Financesta, millaisena näet kiinteistöliiketoiminnan koulutus- ja osaamistarpeet tulevaisuudessa?

Elämme kolmatta teollista vallankumousta, digitalisoitumista. Se mullistaa kaikki toimialat, myös kiinteistöalan tai kiinteistöliiketoiminnan. Kiinteistöt teknistyvät, lyhytkestoisten rakennusosien määrä kasvaa ja niiden käyttö ja ylläpito vaatii uusia taitoja. Toisaalta yksinkertaiset rutiinitehtävät siirtyvät nopeasti konevoimin tehtäväksi.

Kiinteistöliiketoiminnan logiikka tulee muuttumaan, pitkäaikaisesta neliöiden vuokrauksesta siirrytään tarpeen mukaiseen työpisteiden ja olosuhteiden tarjoamiseen. Pitkät vuokrasopimukset muuttuvat riskiksi, asiakkaan liiketoimintaa voi murentua hetkessä. Useat kiinteistöalan ammatit sellaisina kuin ne nyt tunnetaan tulevat katoamaan.

Uusi maailma edellyttää jatkuvaa oppimista. Kaikki tieto alkaa olla jokaisella taskussa. Koulutus ei voi olla enää tiedon jakamista, sen on oltava ymmärryksen lisäämistä kokonaisuuksista, tiedon yhdistelemisestä ja syy-seuraussuhteiden hahmottamisesta.

TapaniVäljä260x180

Tapani Väljä osallistui historian ensimmäiseen PGP- koulutusohjelmaan vuonna 1995 ja on toiminut vuosia luennoijana PGP-koulutusohjelmassa. 

Lue lisää kiinteistöliiketoiminnan koulutuksistamme