Purkaminen ja kiertotalous

22.3.2022 - 12.5.2022
Etäkoulutus/Helsinki

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet laadukkaaseen ja kiertotalousperiaatteet huomioivaan purkuhankkeen toteutukseen. Koulutuksessa perehdytään hankkeen eri osapuolten vaikutusmahdollisuuksien tunnistamiseen ja lainsäädännön eri sektoreista johtuvien lakisääteisten velvoitteiden huomioimiseen purkuhankkeissa. Myös riskienhallinta ja taloudelliset näkökohdat on huomioitu. Koulutuksessa käydään läpi AHA- ja purkukartoituskonsulttien, rakennuttajakonsulttien ja purkutöiden hankintojen onnistumisen edellytyksiä ja annetaan eväitä hyviin hankintatapoihin. Lisäksi ohjelma tutustuttaa osanottajat purkuhankkeiden laadukkaan toteutuksen oppaisiin ja hyviin käytäntöihin.

Purkuhankkeet ovat maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta rakentamishankkeita, joiden eri tehtävissä toimiminen edellyttää asiantuntemusta ja riittävää osaamista. Purkamisessa syntyy suuri määrä jätteitä ja hyödyntämiskelpoisia materiaaleja, joiden kierrättäminen nykyistä tehokkaammin tulee ottaa paremmin huomioon purkuhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennusten purkamisella ja saneeraamisella vaikutetaan elinympäristöömme, joten purkuhankkeiden turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja hallinta hankkeen eri vaiheissa on edellytys negatiivisten vaikutusten minimoimiselle.

Purkuhankkeisiin ryhtyvillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa hankkeen tavoitteisiin ja toteutukseen. Purkuhankkeen rakennuttajatehtävät, selvitykset, suunnittelu ja valvonta sekä toteutus ja jätehuolto vaativat osaamista, johon tässä koulutuksessa syvennytään. Koulutuksessa perehdytetään asiantuntijoita myös Suomeen kehitetyn purkukartoitusmenettelyn toteutukseen.

Moduuli1: 22.3.2022 ja 20.4.2022 Moduuli2: 5.5.2022 Moduuli3: 12.5.2022

Kohderyhmä

Koulutusohjelma soveltuu kaikille rakennus- ja kiinteistöalan eri osapuolille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Purkuhankkeiden asiantuntijapalveluita tarjoaville konsulteille koulutus antaa valmiudet toimia hankkeiden rakennuttajakonsultteina sekä purkukartoitus- ja suunnittelutehtävissä. Lisäksi koulutus on tarkoitettu purkutöitä tekevien urakoitsijoiden projektinjohtohenkilöstölle sekä kuntien ja valtion viranomaistehtävissä toimiville.

Koulutus on erityisesti tarkoitettu purkuliikkeiden työnjohdolle.

Aikataulu ja ohjelma

Jakson nimiAlkaaLoppuuSijainti
Moduuli 1: Purkuhankkeet yleisesti, lainsäädäntö ja ohjeet, kiinteistön omistajan vaikutusmahdollisuudet22.03.202222.03.2022Etäkoulutus/Kiinko, Helsinki
Moduuli 1: Vastuullisuus, kiertotalous ja riskienhallinta, lupamenettelyt ja valvonta20.04.202220.04.2022Etäkoulutus/Kiinko, Helsinki
Moduuli 2: Purkukartoituksen toteuttaminen, suunnittelu ja hankeasiakirjat, valvonta ja dokumentointi05.05.202205.05.2022Etäkoulutus/Kiinko, Helsinki
Moduuli 3: Purkutöiden toteuttaminen, laadun varmistaminen, purkumateriaalit ja dokumentointi12.05.202212.05.2022Etäkoulutus/Kiinko, Helsinki

Yhteyshenkilö

Jarkko Mahkonen
koulutuspäällikkö

050 544 8561
jarkko.mahkonen@kiinko.fi

Minna Pelli
koulutuskoordinaattori

0400 663 275
minna.pelli@kiinko.fi

Hinta

Veroton hinta 1,250.00€
+ ALV alv. 24%

Hinnan lisätiedot

Koulutusohjelma koostuu kolmesta moduulista. Voit osallistua niihin kaikkiin tai valita yksittäisiä.

Koko koulutusohjelman hinta on 1 250 euroa. Moduulin 1 hinta (2*0,5 pv) on 550 euroa, 2. moduulin (1 pv) hinta on 450 euroa ja 3. moduulin (1 pv) hinta on 450 euroa. Mikäli osallistut kahteen moduuliin, saat 10 % alennuksen yhteishinnasta.

Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hinta sisältää opetuksen, sähköiset luentomateriaalit ja koulutuspäivien kahvi- ja lounastarjoilut.

Peruutusehdot

Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 8.3.2022 koulutuksen yhteyshenkilölle. Myöhemmistä peruutuksista veloitamme järjestelykuluina 50 % koulutuksen osallistumismaksusta. Mikäli henkilö jää saapumatta koulutukseen ilmoittamatta peruutuksesta, veloitamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan