Ammattitutkinnot Kiinkossa

Ammattitutkinto on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tapa suorittaa tutkinto, jossa ammattitaito osoitetaan työelämässä aidoissa työtehtävissä.

Näyttöön tarvittava osaaminen on voinut karttua koulutuksessa, työelämässä tai luottamustehtävissä. Tutkinnot ovat osa virallista tutkintojärjestelmää ja niissä osoitettava osaaminen määritellään Opetushallituksen vahvistamissa kutakin tutkintoa varten laadituissa tutkinnon perusteissa.  

Usein tutkinnon suorittaja osallistuu valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tai vahvistetaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa ammattitutkinnon osallistumatta valmistavaan koulutukseen. Kiinkossa voi suorittaa niin isännöinnin kuin kiinteistönvälitysala ammattitutkinnon sekä yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkinnot.

Osatutkinnoilla kohti ammattitutkintoa

Ammattitutkintoon vaadittavia osia voi myös kerätä tutkinnon osa kerrallaan, joko tulemalla suoraan näyttöön tai valmistavan koulutuksen kautta. Moni Kiinkon koulutus soveltuu tietyin ehdoin ammattitutkinnon osan valmistavaksi koulutukseksi. Opiskelu tulee myös edullisemmaksi, sillä tällöin opiskelijalle voidaan kohdentaa valtion tukea enemmän kuin ko. koulutuksessa muutoin.  Tuettu hinta edellyttää tutkinnon osan suorittamista ja sen arviointia työpaikalla. Lisätietoja koulutuksen soveltuvuudesta tutkinnon osan valmistavaksi koulutukseksi löytyy koulutusten esittelyistä ja siitä voi tiedustella myös suoraan koulutusten yhteyshenkilöiltä.

Lue lisää seuraavista linkeistä ja tutustu tutkintojen ammattitaitovaatimuksiin perehtymällä ammattitutkinnon perusteisiin osoitteessa www.oph.fi.

Isännöinnin ammattitutkinto »
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto »
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto »
Johtamisen erikoisammattitutkinto »