Kiinteistönvälityksen imago

Kiinteistönvälittäjän ammattikuvan kehittäminen on yksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) tärkeistä tavoitteista.

Arkielämässä kullakin suomalaisella on jokin käsitys kiinteistönvälittäjästä ammattilaisena. Alan imagosta ja siihen vaikuttavista asioista on olemassa kuitenkin vain vähän systemaattista, tutkittua tietoa. Tämän tosiasian tiedostaen KVKL käynnisti tutkimushankkeen, jonka toteuttajaksi valjastettiin Innolink Oy. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Kiinteistöalan Koulutussäätiöltä. Hanke toteutettiin pääosin vuonna 2010. Saatua tietoa tullaan käyttämään kiinteistönvälitysalan ja sillä toimivien ammattilaisten ammattikuvan kehittämisessä.