Asunto-osakeyhtiön käytäntöjen ja viestinnän kehittäminen asunto-osakeyhtiölain kehittämistä tärkeämpää

Oikeusministeriön toteuttama verkkokysely asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta keräsi ennätysmäärän vastauksia kansalaisilta, kun yli 6 300 taloyhtiön osakasta, hallituksen jäsentä, isännöitsijää ja kiinteistönvälittäjää osallistui kyselyyn. Lain kehittämistä tärkeämpänä pidettiin taloyhtiön käytäntöjen ja viestinnän kehittämistä. Kyselyn toinen osa tehdään touko-kesäkuussa 2014.

Asunto-osakeyhtiölain kehittämistarpeita selvittänyt verkkokysely keräsi ennätysmäärän vastauksia kansalaisilta. Viime vuoden lopussa toteutettuihin, eri vastaajaryhmille kohdennettuihin kyselyihin vastasi yli 6 300 taloyhtiön osakasta, hallituksen jäsentä, isännöitsijää ja kiinteistönvälittäjää. Heistä yli neljä tuhatta haluaa osallistua myös hankkeen seuraavaan vaiheeseen, jossa kartoitetaan tarkempia toimintavaihtoehtoja.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kansalaisten mielipiteitä kysyttiin näin laajasti jonkin lain uudistustarpeen arvioimiseksi. Kyselyillä selvitettiin tarvetta parantaa lainsäädännöllisin tai hallinnollisin toimin asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden asemaa sekä yhtiöiden toimintaa ja viestintää.

Oikeusministeriö toteutti kyselyt yhdessä Suomen Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kanssa.

Tilikauden aikaisen viestinnän toivotaan parantuvan

Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista on tyytyväisiä yhtiökokousviestintään. Toisaalta erityisesti osakkaat ovat tyytymättömiä tilikauden aikaiseen viestintään. Huomattavassa osassa taloyhtiöistä on toistuvia erimielisyyksiä tai riitoja osakkaiden kesken. Puolet osakkaista ja neljännes hallituksen jäsenistä piti tarpeellisena viranomaisen ylläpitämää sovittelu- tai riidanratkaisuelintä.

Osakkaiden todettiin yleensä ilmoittavan yhtiölle remonteistaan lain mukaisesti, ja remontti-ilmoitusta koskevia vaatimuksia pidettiin pääosin riittävän selkeinä. Ilmoitusten käsittelymaksujen ja valvonnan kustannusten arvioitiin pääosin säilyneen ennallaan. Ilmoitusvelvollisuuden ja remonttien valvonnan katsottiin hieman vähentäneen remonteista aiheutuneita vahinkoja.

Avoin kysely aktivoi vaikuttamaan

Kyselyn tulosten julkistamistilaisuudessa puhunut oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ilahtunut siitä, että kysely aktivoi näin laajasti kansalaisia osallistumaan heitä koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen kehittämiseen.

- Opimme sen, että kaikkea ei tarvitse eikä pidä tehdä ministeriössä. Yhteistyö asuinkiinteistöalan järjestöjen kanssa tuotti paremman kyselyn, moninkertaisen vastausmäärän ja hyvät valmiudet selvitystyön jatkamiseen, Henriksson totesi.

Henrikssonin mukaan kyselyn palaute myös kertoo, että lainsäädäntö ei aina ole oikea ratkaisu ongelmiin, vaan monesti apu voi löytyä hyvien käytäntöjen ja viestinnän kehittämisestä.